От 17 септември новата услуга е активна на TollPass.bg и дава възможност на транспортния бизнес в България да ползва Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS) за единадесет държави, мостове и тунели, обединени в едно бордово устройство от ново поколение. България е една от единадесетте европейски държави, които успешно въвеждат услугата в изпълнение на Директива 520/2019 на ЕС.

Новата услуга TollPass EETS осигурява много по-лесно, бързо и удобно заплащане на тол такси за България и Европа. Това вече ще става трансгранично чрез един договор, един доставчик и едно бордово устройство, като се намаляват администрацията и оперативните разходи на транспортните компании.

EETS е европейска инициатива, като основната цел на ЕС e да стандартизира методите за събиране на такси

EETS осъществява замисъла на Европейския съюз за оперативна съвместимост при събирането на пътни такси, който е регламентиран в Директива(ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС. Към нея до сега са се присъединили единадесет държави, включително България.

EETS позволява на тежкотоварните превозвачи да плащат пътни такси в Европейския съюз съгласно един договор, сключен с един доставчик на EETS и използвайки едно бордово устройство (OBU). За България от септември се предлага услугатаTollPass EETS.

Бордовото устройство TollPass EUROBOX поддържа отчитането на тол такси в над 11 държави и тол области

Бордовото устройство TollPass EUROBOX отново поколение поддържа отчитането на тол такси за държавите, възприели Директива(ЕС) 2019/520:България, Унгария, Австрия, Германия, Белгия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Швейцария и Полша, както и за белгийския тунел Liefkenshoek и германските тунели Warnow и Herren.

С новата услуга TollPass EETS на "Интелигентни трафик системи" АД българските транспортни компании ще могат да се възползват както от сертифицирано бордово устройство от последно поколение, отчитащо пътни такси в единадесет европейски държави, така и от множество други услуги,налични на TollPass.bg като онлайн сключване и управление на договори, отчети за всички тол транзакции в България и Европа, лесно активиране и изключване на отделни държави и тол области, както и услуга за възстановяване на ДДС и акцизи от европейски държави.

Услугата е вече активна на портала TollPass.bg за всички нови и съществуващи клиенти, които лесно могат да подновят съществуващото си оборудване.