Над 7800 са регистрираните сезонни работници от трети страни в туризма през летния сезон, съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Според Николина Ангелкова, за зимния сезон, подобно на летния, отново има сериозен недостиг на кадри в сектора. Над два пъти ръст на регистрираните сезонни работници в туризма от трети държави се регистрира през тази година в сектора, посочи Петков. Над 90% от тях са от Украйна и Молдова.

Двамата министри представиха на заседание на Междуведомствения съвет за кадрите план за действие по подписаното на 20-и септември споразумение за сътрудничество между двете ведомства. Документът създава възможности за безплатно обучение и професионална квалификация на кадри за туризма в "Българо-германския център за професионално обучение". В две направления ще става квалифицирането и преквалифицирането на кадри, каза още Николина Ангелкова.

"Едното е свързано с лица, които са регистрирани в бюрата по труда, и другото, то е на базата на дуалното обучение, но за лица, които вече са реализирани, в момента работят, но това дава възможност на работодателя, ако реши да инвестира в тях и в тяхната квалификация и преквалификация, да може след това те задължително да работят определен брой години в предприятието, което ги изпраща на обучение".

До две седмици бизнесът трябва да излезе с предложения за механизъм за задържане на кадрите в страната.

В работата на Съвета участваха представители на Агенцията по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение, Центъра за развитие на човешките ресурси, туристически сдружения, работодателски организации, висши учебни заведения