Двамата изпълнителни директори на проектната компания ICGB - Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, провериха на място напредъка по изграждането на интерконектора Гърция-България и се срещнаха с представители на строителната фирма, която отговаря за изпълнението на проекта. По време на срещата гръцката компания е дала уверения, че всички основни дейности напредват активно и се очаква линейната част на газопровода да бъде завършена в срок - до края на 2021 г., съобщиха от проектната компания.

Над 160 км от газовата връзка с Гърция са заварени, а напълно готовите положени участъци достигат 100 км, стана ясно по време на посещението. Подготовката на траншеята продължава паралелно с изпълнението на редица други дейности като безразрушителен контрол на всеки заваръчен шев, полагане на термосвиваеми маншони и извършване на хидротестове.

Подготовката за преминаването на газопровода под коритото на река Марица вече е приключила и екипите на обекта са готови да стартират сондажите в синхрон с времевия прозорец за дейността, определен от МОСВ.

"За нас е особено важно интерконекторът да бъде реализиран в договорения срок и подчертахме това по време на срещата със строителя. Газопроводът е от голяма важност за сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на природен газ не само за България и за Гърция, но и за целия регион, и заради това не можем да правим никакви компромиси с договорените срокове", подчертаха Георгиева и Караянакос. Те уточниха, че проектната компания е предвидила сериозни компенсации в договора за изграждане на интерконектора, които ще се изискват от изпълнителя, ако реализацията на IGB не се случи в заложения срок.

"Всички страни имат интерес IGB да бъде завършен успешно в рамките на договорените срокове, но ако тези условия не се спазят, проектната компания няма да се поколебае да активира договорните клаузи за обезщетения. Интересът на Гърция и на България ще бъде защитен и имаме пълната подкрепа на двете национални правителства в това отношение", заявиха двамата изпълнителни директори.

Към втората половина на месец юни напредват и строително-монтажните работи по изграждането на газоизмервателна станция до Стара Загора и диспечерски център в близост до Хасково. Изкопните дейности са приключили, изливането на фундаментите е почти завършено, като изграждането на наземните съоръжения стартира по план. В момента по трасето на интерконектора се извършва и процедура по одит на дейностите с цел спазване на всички екологични и социални мерки. Процедурата се извършва от независим консултант съгласно стриктните стандарти на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и е част от контролния механизъм по договора за заем между ЕИБ и българския акционер на ICGB. По време на активната фаза на изграждане на интерконектора такива одити се провеждат веднъж на всеки три месеца, за да се гарантира, че всички дейности по трасето се извършват в рамките на поетите екологични и социални ангажименти от страна на проектната компания.

Интерконекторът с Гърция е изцяло нов маршрут за пренос на природен газ към Европа и ще даде на България и региона достъп до доставки от нови източници. Проектът ще свърже страната ни с Южния газов коридор и има отлична синергия с големи енергийни проекти като ТАП, ТАНАП, EastMed и LNG терминала при Александруполис. Отварянето на българския пазар към нови търговци ще засили конкуренцията, което очаквано ще позволи на крайните потребители у нас да се възползват от по-оптимални цени, отбелязват от проектната компания.

Една от стратегическите ползи на интерконектора в регионален план е възможността за достъп до газопреносна мрежа за български общини и региони, които до момента не са имали опция за свързаност. ICGB вече има изградено сътрудничество с лицензираните за региона газоразпределителни дружества и проявили интерес индустриални клиенти от Кърджали и Димитровград.

Във връзка с това проектната компания вече е проектирала и реализирала необходимите технически съоръжения на територията на двата града, като са осигурени необходимите условия за достъп до газопреносна мрежа. Компанията е готова да си сътрудничи с всички газоразпределителни дружества индустриални клиенти, които имат интерес към предоставянето на достъп до интерконектора в съответствие с европейското и българско законодателство.