Процесът по изграждане на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) е в активна фаза и в момента работата продължава въпреки предизвикателствата в световен мащаб, свързани с разпространението на пандемията от COVID-19. Предвижда се газовият интерконектор да бъде завършен в края на 2021 г., обяви гръцката компания Avax, която отговаря за проектирането, доставките и строителството по време на по време на ежегодната министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор.

Енергийни министри от над 10 държави и представители на ЕС, Световната банка, Европейската банка за развитие и Азиатската банка за развитие дискутираха напредъка по реализацията на Южния газов коридор, завършването на Трансадриатическия газопровод (ТАР) и състоянието на други ключови енергийни проекти като IGB и Южнокавказкия газопровод (SCPX). Тази година срещата, на която традиционно домакин е Баку, се проведе онлайн.

Обща цел за всички заинтересовани страни е оптимизирането на процеса и завършването на газопровода, тъй като IGB е ключов приоритет не само на националните правителства на Гърция и България, но и на целия регион. Интерконекторът е част от Вертикалния газов коридор (Гърция - България - Румъния - Унгария), осигуряващ достъп до природен газ от Южния газов коридор и LNG до Югоизточна и Централна Европа, както и Украйна.

Досега договорът за производство и доставка на тръби за целите на проекта вече е успешно изпълнен. 160 км от целия маршрут са разчистени и има над 130 км разнесени тръби в подготовка на последващите дейности. Изпълнението на заварките продължава и в следващите няколко дни се очаква да бъдат достигнати 100 км заварени участъци, допълниха от Avax.

По време на срещата българският енергиен министър Теменужка Петкова подчерта важната роля на проекта, като отбеляза, че реализацията на IGB позволява свързването на България с Южния газов коридор.

3е-news.net