Проектната компания "Ай Си Джи Би" АД ще окаже пълно съдействие на съответните държави органи във връзка с провеждането на проверка и ще предостави своевременно всяка поискана информация и документация по осъществяването на проекта IGB. Дейността на проектната компания по управление на проекта се осъществява в синхрон с българското и европейското законодателство и отговаря на най-високите стандарти.

Това заявиха вчера вечерта от компанията, няколко часа след съобщение на МВР за постъпил сигнал към Министерство на вътрешните работи във връзка с изграждането на интерконектора Гърция-България и иницииране на проверка.

От МВР, без да дават подробности, съобщиха за сигнал до служебния вицепремиер и министър на вътрешните работи Бойко Рашков във връзка с изграждането на междусистемна газова връзка Гърция - България. Сигналът бил подаден от председател на политическа партия. Съобщава се още, че министърът е разпоредил незабавна проверка по сигнала и че ще бъдат изискани и данни от Министерството на енергетиката, които да бъдат приобщени към проверката.

Проектът за изграждане на междусистемна връзка с Гърция се финансира частично със средства от европейски структури и фондове, както и със заем от Европейската инвестиционна банка, което налага допълнителен механизъм на контрол, се казва в позицията на "Ай Си Джи Би". Това гарантира, че всички дейности и процедури по реализацията на проекта се изпълняват съгласно всички законови предписания. IGB подлежи на редовни проверки и одити от независими международни институции, от което зависи усвояването на финансовите средства. Законосъобразността на всички действия на проектната компания и на основните изпълнители е пряко обвързана с напредъка по изграждането на проекта. Без положителни резултати при постоянния извършвания контрол IGB изобщо не би могъл да се осъществява.

Спекулации по темата за извършени нарушения целят единствено да уязвят репутацията на проекта и да доведат до неговото блокиране малко преди той да бъде завършен и въведен в експлоатация. С наближаване на момента на приключване на строителството зачестяват атаките срещу проекта, въпреки напредналата фаза. "Ай Си Джи Би" АД заявява, че подобни опити за неговото проваляне няма да успеят.

В заключение се отбелязва, че "Ай Си Джи Би" АД си запазва правото да предприеме действия по съдебен път при отправяне на внушения или твърдения, несъответстващи на истината.