Имам удоволствието да ви представя поредния участник и кандидатствал през платформата на Дир.бг за търсене и предлагане на студентски стажове "Идеалният кандидат".

Коя е тя?

Казвам се Анита Ангелова и съм на двадесет години. Родом съм от София, но по настояще живея в колоритния град Пловдив. В момента съм втори курс студентска специалност ,, Европеистика" в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски". От малка светът е мястото, което искам да опозная и какъв по-добър начин от специалност, която съчетава миналото и бъдещето.

Откъде научи за платформата на Дир.бг за търсене и предлагане на студентски стажове "Идеалният кандидат"? Какво най-много те впечатли в проекта?

По случайност, преди няколко седмици, чрез реклама в онлайн платформа, се появи възможността ,, Идеалният кандидат ". Реших да разгледам критериите и това което ме заинтригува бяха въпросите относно кандидатите. Не се изискваше една опростена, безлична автобиография, а сякаш искаха да ни опознаят. Въпросите предпоставяха искреност и насърчават всяка мечта да бъде споделена.

Сподели ни твоето лично виждане - от кой курс един студент трябва да започне активно да търси стаж и защо? Провеждала ли си други стажове досега?

Всеки студент може да прецени сам за себе си, кога е най-добре за него и кога се чувства най-подготвен да започне активно търсене на стаж. Личното ми виждане е, че края на втори курс и началото на трети са най-благоприятния момент за кандидатстване. В първи курс все още, всеки се ориентира в новата институция наречена университет, навлиза в материала преподаван по специалността и не е подготвен. От друга страна в четвърти курс, за голяма част от бакалавърите започва подготовка за държавни изпити, което отнема значителна част от ежедневието. Следвайки тази логика, до този момент не съм провеждала други стажове. Причина за това е и че малко стажове до този момент са ме заинтригували и развълнували.

Какви са обичайните проблеми, с които един студент се сблъсква, когато узрее за идеята и вече е активно търсещ възможности за стаж?

Един от основните проблеми, с които студентите се сблъскват при активното търсене на стаж е малкото свободни места или непостоянното наличие на стажове. Друга спънка е непълното, предварително предоставяне на задълженията, които биха имали. Голяма част от студентите се впускат в стажове, защото им биват изисквани, а не защото въпросна позиция ги е впечатлила. Смятам че основния двигател на доброто изпълнение на стажа е желанието и амбицията, когато те липсват, стажът се превръща в сиво, ежедневно задължение.

Снимка: Ивайло Назлъмов

Как си представящ идеалния стаж? Какво очакваш да се случи във времевите му рамки, което ще ти донесе необходимия опит, с който да се реализираш по-успешно в бъдеще?

Идеалният стаж за мен е този, които насърчава индивидуалното развитие в дадената сфера. Дава обективна представа за начина на работа, какви качества трябва да придобием или подобрим по пътя към успешната кариера. За мен големината на амбициите са качествена оценка за човека и идеалния стаж трябва да бъде отворен за развитие и подобрение. Да се актуализира спрямо промените в дадента сфера и да предоставя предизвиквателства за младите. Стажът трябва да успее да утвърди желанието на студента да продължи по пътя, който е поел.

Нека си представим, че ти си на мястото на отдела "Човешки ресурси" на дадена компания. Кои са съществените опорни точки, които би структурирала и предала в обявата, за да стигне до съзнанието на младите таланти, които биха провели стаж в нея?

Ако аз бях на мястото на отдел ,,Човешки ресурси " в дадена компания, основната опорна точка за мен би била релевантността на обучение на кандидата със стажа. На следващо мястото бих искала да открия амбициите им и какво ги подтиква. Обявата ще бъде кратък облик на компанията и вижданията й, затова тя трябва да бъде изчерпателна и искрена. Трябва да даде първоначална информация за начина на провеждане на работа, какви възможности биха били предоставени на студентите и каква е работната среда. Не на последно място, обявата която аз бих създала, би била с насочващи въпроси относно кандидатите. Как те се виждат във въпросния стаж и какви са качествата, които искат да придобият чрез него.

Колко важни са за теб първите стъпки в кариерата и защо?

За мен първите стъпки в кариерата са важни, но не задължително определящи. Възможно е човек да направи много опити, преди наистина да разбере къде иска да се насочи. В голяма степен от случаите, първите стъпки също са неуспешни и това не трябва да бъде дамга за бъдещия кариерен път. Те са важни за личностното развитие, помагат да се разшири светогледът и са символично кръщене в дадена сфера.

Дават ли университетите необходимото ниво на подготовка, за да възпитат професионалисти? Доколко е намесена практиката, в това което учите?

Университете дават добра теоретична основа за възпитаване на професионалисти. Предоставят примери за такива в лицето на преподавателите. За съжаление, според мен, практиката е най-добрия учител. Несъмнено писменото знание е от голямо значение, но ако то не може да бъде възпроизведено на практика е загуба на талант. Практическото образование за жалост е застъпено в много малко специалности и то недостатъчно, затова се налага студентите сами да търсят такова под формата на стажове.

Каква е значимостта на семейството ни, за да бъдем успешни?

Семейство има голямо влияние върху нас като личностти, което се отразява и върху амбициите ни, желанието за успех и решителността. Една подкрепяща, семейна среда e неоспорим стимул за развитие, не е решаващ, но винаги ще бъде една основа, която е непоклатима.

Какво е влиянието на приятелите ни върху бъдещите ни идеи за кариерно развитие? Успяваш ли да разграничиш личния живот и забавленията, така че да се съсредоточиш достатъчно върху обучението и придобиването на умения?

Приятелската среда подобно на семейната има голямо влияние върху нас. Можем да процъфтяваме в среда, която познатите ни са със сходни амбиции и възгледи. Обменът на идеи и опит между равни е несравим стимул. Относно личния живот и забавленията, те трябва да имат ясно определена граница с обучението. В голяма степен съм склонна да пренебрегвам развлеченията, за сметка на образованието. На този етап от живота ми амбицията ми е да развия успешна кариера ръка за ръка с успешно личностно развитие. Трябва да има баланс между двата свята, но за да постигнеш целта има и компромиси по пътя.

Къде би желала да развиеш кариерата си - България или чужбина?

Желанието ми е да се развивам в България. Идеалната кариера би ми позволила да се развивам тук, като предоставя възможности за пътуване. Според мен, повечето млади биха били заинтересовани от такъв тип работа.

Какъв съвет би дала на всички хора на твоята възраст, за да ги мотивираш да обърнат сериозно внимание на старта на професионалния си път?

Моят съвет е "Колкото по-скоро, толкова по-добре". Сега е момента, в който имаме най-много енергия, хъс и мотивация. Етапът от живота ни, в който можем да падаме, да ставаме и да започваме наново. Не на последно място, ако успеем по-рано, след време бихме могли да си изградим спокоен и стабилен живот по-рано.

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove