Волно или неволно, често се случва да пренесем външни от офиса емоции сред колегите ни. Този факт неминуемо оказва своето влияние върху работния процес и често води до недобре свършена работа.

Затова, тази седмица в редовните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място, ви попитахме:

Успявате ли да контролирате външните си емоции на работното място?

- 32% казват, че зависи от какъв проблем са провокирани

- 21% признават, че се опитват да ги прикриват, но е много трудно

- 15% споделят, че се стараят, но все пак им личи

- 15% са на мнение, че не им влияят по никакъв начин

- 9% са винаги себе си и не могат и не желаят да ги коментират

- 8% ги конторлират до един момент, в който поведението на колегите им ги провокира да смесят всички проблеми

- 1% са доволни, че колегите им са истински психолози и ги предразполагат да забравят външните проблеми

- 1% отменят всички важни срещи, когато усетят, че нервното напрежение преобладава в емоциите им

Участвайте редовно в анкетите за предизвикателствата на работното ни място!

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove