WorkTalent.com ви попита през изминаващата седмица:

Каква е ролята на семейството за кариерното ни развитие?

- 35% са на мнение, че е голяма, но финалното решение си е наше

- 30% отдават изключително определяща роля

- 12% споделят, че дори понякога съветите им да не са най-добрите, ролята им е безценна

- 12% приемат близките си като най-верния коректив

- 11% казват, че ни дават добър повод за размисъл, независимо от коментара си

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!