Не са малко случаите, в които служителите търсят повече от съобщените официално аргументи, за различни работодателски решения, част от които смятат, че не са в тяхна полза. Дали обаче имаме право да поставяме под съмнение някои от тези действия, дали имаме необходимите познания и основа, за да сме наясно с произхода и развитието на проблемите? Това се опитахме да разберем в седмичната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място, задавайки ви въпроса:

Поставялили сте се на мястото на работодателя си, за да си обясните определени негови действия?

- 24% отговарят положително, но признават, че биха взели друго решение, което смятат за по-правилно

- 23% проявяват пълно разбиране, тъй като и на работодателите не им е лесно в определени ситуации

- 14% са категорични, че могат да вземат решения, само ако някога самите те са работодатели. Иначе от позицията на служител не биха си позволили да коментират такива.

- 13% са на мнение, че е хубаво мениджърите да се поставят и на тяхно място като служители

- 11% казват, че нямат право да са съдници на работодателите си, тъй като не разполагат с цялата информация

- 8% влизат в положение, но признават, че това не ги кара да се чувстват по-добре, ако решението е в техен ущърб

- 3% споделят, че това изобщо не е тяхна работа

- 2% са на мнение, че ако получават регулярно месечното си възнаграждение, то нищо друго не би ги впечатлило

- 1% казват, че нямат капацитета, за да са меродавни дали решението на даден проблем е правилното или не

- 1% дори биха желали да са на мястото на работодателя си в такива моменти и да вземат решение

Изводите оставяме на вас. Участвайте редовно в седмичните ни анкети за всичко случващо се на работното ни място.