WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица WorkTalent.com ви попита: Ако можете да избирате - ще сте работодател или служител?

- 36% са категорични, че е най-добре да си и двете в собствена фирма

- 25% предпочитат да са служители

- 23% смятат, че да си работодател е по-добрата опция

- 9% са на мнение, че докато не пробват и от двете страни, не биха направили точен извод

- 7% обобщават, че нито едното от двете не е лесно

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!