Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) съобщи, че има нов вицепрезидент. Икономистът Кириакос Какурис от Кипър ще наследи на поста Лиляна Павлова, която заема длъжността от 2019 г., и чийто мандат изтича този месец, посочиха от банката на официалната си страница.

Какурис става първият гражданин на Кипър, назначен за вицепрезидент на ЕИБ. Той ще бъде и част от Управителния комитет на банката, пише още в съобщението.

Икономист по образование, Какурис е член на Съвета на директорите на ЕИБ в продължение на близо две десетилетия, като за няколко години е бил председател на Комитета по етика и вътрешен контрол на банката.

Преди назначаването му за вицепрезидент на ЕИБ той е заемал длъжността директор по въпросите на стратегията и координацията в Министерството на финансите на Кипър, а по-рано - на отдел "Международни финансови институции и финансово управление на централното правителство" в Министерството на финансите на Кипър.

"Още с присъединяването на страната ни към ЕС бях предложен от Кипър за член на Съвета на директорите на ЕИБ и се убедих, че банката е мощен инструмент за постигане на съвместни цели, като насочва така необходимото финансиране към социалното сближаване, конкурентоспособността и иновациите", заявява Какурис. "За мен е чест да стана вицепрезидент на институция, която оказва подкрепа на толкова разнообразни сектори, винаги в полза на хората в Европа и извън нея", добавя той.

"Кириакос бе най-дългогодишният директор на ЕИБ и ще бъде стабилен партньор на нашия Управителен комитет в тези трудни за Европа и света времена", заяви президентът на ЕИБ Вернер Хойер. Той благодари на заемащата досега поста вицепрезидент на ЕИБ Лиляна Павлова за "нейната наистина ценна работа през последните четири години".

"През последните четири години имах особената привилегия да съм част от семейството на Групата на ЕИБ и да работя в тясно сътрудничество с отдадени на каузата си колеги и партньори", казва Павлова. "Във времена на нестабилност ние преодоляхме предизвикателствата, породени от пандемията от КОВИД-19 и руското нахлуване в Украйна, като оказахме трайно въздействие върху живота на гражданите както в Европейския съюз, така и извън него. Много се радвам, че моят приемник е вицепрезидентът Какурис, който отлично познава банката", добавя тя.

В интервю за БТА наскоро Павлова заяви, че ЕИБ е готова да подкрепи България с всички средства, с които разполага, за да бъде зеленият преход на страната по-благоприятен както за дружествата, така и за хората.

Групата на ЕИБ е институцията на ЕС за дългосрочно финансиране, чиито акционери са страните членки. Тя се състои от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Банката финансира инвестиции, които допринасят за постигане на целите в политиката на ЕС, включително социално и териториално сближаване, конкурентоспособност, иновации и справедлив преход към климатична неутралност.