Живеем във времена, в които факторите, които оказват влияние върху възможността да запазим или променим работното си място, да задържим или увеличим доходите си, стават все повече и все по-разнообразни. Това поставя семейната ни издръжка пред все по-сериозни предизвикателства. С тази тема е свързана кариерната ни анкета през настоящата седмица:

Каква месечна сума е необходима на 4-членно семейство, за да живее нормално?