17,2% от населението на 27-те страни членки на Европейския съюз (ЕС) живее в пренаселени домакинства - по данни за 2019 г., което означава, че нямат достатъчно стаи в сравнение с размера на домакинството. Пренаселеността може да се чувства дори по-силно с деца, които играят в една стая, и с родители, които се опитват да работят във време на локдаун заради коронавируса. Заедно с това, пренаселената среда може да представлява по-висок риск от разпространение на вируса.

Така започва анализа в съобщението на Европейската статистическа служба - Евростат, за условията в домакинствата в наши дни.

От друга страна, продължава текстът, да останеш сам вкъщи дни наред, пък носи други предизвикателства. В ЕС повече от една трета (32,7%) са живели в недостатъчно обитавани жилища през 2019 г., което означава, жилищата им са твърде големи - с излишни стаи, по-конкретно спални, за нуждите на домакинствата, които живеят в тях.

Степента на пренаселеност леко спада в страните, в които тя е била най-висока

Сред тези страни в ЕС България е на едно от челните места.

Почти половината от населението в Румъния (45,8%) живее в пренаселени домове. Това е така и при около двама на всеки пет души в Латвия (42,2%), България (41,1%), Хърватия (38,5%) и Полша (37,6%). В сравнение с предходната година (2018) делът на населението, живеещо в пренаселени жилища, леко е спаднал във всички тези страни, като най-силен спад е регистриран в Полша (-1,6 п.п.).

В противоположния край на скалата най-ниските нива на пренаселеност са регистрирани в Кипър (2,2%), Ирландия (3,2%), Малта (3,7%) и Холандия (4,8%).

Седем от десет души живеят в недостатъчно обитавани жилища в Малта, Кипър и Ирландия.

През 2019 г. почти три четвърти от населението живее в недостатъчно обитавани жилища в Малта (72,6%), Кипър (70,5%) и Ирландия (69,6%). В Испания (55,4%), Люксембург (54,0%), Белгия (53,9%) и Холандия (53,4%) повече от половината от населението живее в жилища, смятани за твърде големи. За две години - от 2018 до 2019 г. делът на населението, живеещо в недостатъчно обитавани жилища, намалява в повечето от тези страни, с изключение на Люксембург, който отчита малък ръст (+0,3 п.п.), като най-силен спад се наблюдава в Белгия (-4,7 п.п.).

За разлика от горепосочените страни, по-малко от 15% от населението живее в жилища, смятани за твърде големи - в Румъния (7,7%), Латвия (9,6%), Гърция (10,7%), България (11,5%), Хърватия (12,0%), Словакия (14,0%) и Италия (14,2%).

Какво показват данните за собствеността

Да си собственик или наемател на дома, в който живееш - по това страните в ЕС се различават значително. През отчетната 2019 г. 70% от населението живее в домакинство, което притежава дома си, докато останалите 30% живеят в наети жилища. Най-висок дял на собственост се наблюдава в Румъния (96% от населението живее в собствени домове), Унгария (92%) и Словакия (91%). Следват Литва (90.3%), Хърватия (89.7%), Полша (84.2%).

България е на седма позиция с 84.1% живеещи в собствени жилища.

Във всички държави-членки притежаването на дом преобладава над наемането. Но в Германия двете състояния са почти изравнени, като 49% от населението е наемател. Следват Австрия (45%) и Дания (39%).

Малко над половината от населението на ЕС живее в къщи

Обитаването на къща или апартамент също се различава между държавите-членки и варира в зависимост от това дали живеете в град или провинцията. В ЕС през 2019 г. 53% от населението живее в къщи, докато 46% - в апартаменти (1% живее в други места за настаняване, като плавателни съдове, кемпери и др. п.). Ирландия регистрира най-висок дял от населението, живеещо в къща (92%), следвана от Хърватия и Белгия (и двете 78%) и Холандия (75%). Евростат отбелязва, че тук се включват и терасовидни къщи.

Къщите са най-често срещани в две трети от държавите-членки. Най-висок дял на апартаментите се наблюдава в Латвия (66%), Испания (65%), Естония (61%) и Гърция (59%).

България е в "златната среда" - 53.1% от населението живее в къщи, а 46.5% - в апартаменти. Процентът не е 100 (99.06), тъй като има хора, които обитават други места за живеене, различни от посочените.

В градовете 72% от населението на ЕС живее в апартамент и 28% в къща. За градовете и предградията пропорциите са съответно 58% и 42%, докато за селските райони 82% от населението живее в къща и само 18% в апартамент.

Средно 1,6 стаи на човек ...

Размерът на жилищата може да се измери като среден брой стаи на човек: през 2019 г. в ЕС има средно 1,6 стаи на човек. Сред държавите-членки най-голям брой стаи са регистрирани в Малта (2,2 стаи на човек), следвана от Белгия и Ирландия (и двете с 2.1 стаи на човек).

В другия край на скалата са Хърватия, Полша и Румъния, всички с 1.1 стаи средно на човек.

В този край е и България - с 1.2 стаи на човек.