В последния доклад на Colliers за инвестиционния пазар се вижда, че общата стойност на инвестиционните сделки през първата половина на година възлиза на 19 млн. евро. Това е най-ниският обем от 2011 г. насам, което се дължи основно на забавената динамика, в следствие на пандемията. Това показват изводи от проучване на Colliers на пазара на инвестиции в България през първото полугодие на 2021 г., предоставено на БТА.

Разпределението по сектори е както следва:

  • 43 на сто от обема се дължи на сделки с търговски площи;
  • следвани от жилищни площи (29 на сто);
  • офис площи (17 на сто);
  • и индустриални и логистични площи (11 на сто).

Доминантната роля на българските купувачи продължава да надвишава тази на международните заради появилата се несигурност от здравната криза и ограниченията за пътуване, се посочва в проучването.

Нивата на възвращаемост в търговски площи остават стабилни (7.75 на сто), а тези в индустриални и офис площи намаляват съответно на 8.5 на сто и 8 на сто.

Според Colliers до края на годината нискорисковите инвестиции ще бъдат предпочитани, като инвеститорите фокусират вниманието си върху активи клас А в наложени локации, с нисък процент свободни площи и висок интерес от страна на наемателите. От друга страна, част от инвеститорите активно търсят отстъпки в най-засегнатите пазарни сегменти.

Заинтригувани от диверсификация на портфолиото си, инвеститорите в офис площи проявяват по-голям интерес към сегменти като логистичния, жилищния и търговските паркове.

Забелязва се частично несъответствие между очакванията на продавачи и купувачи по отношение на пазарната доходност от инвестиции в офисни активи. Въпреки това, инвеститорите ще се стремят да вложат натрупания капитал с цел запазване на стойността поради очакванията за потенциална инфлация в бъдеще, се посочва в проучването.

Сегментът на логистични площи е във фаза на развитие на нови проекти, тъй като пандемията доведе до известна корекция в цените на парцелите за строеж. Наличието на имоти с доход остава оскъдно заради все още големия дял на индустриални и логистични компании, които ползват собствени имоти (или стари, пригодени за ползване имоти). Пазарната възвръщаемост спада (т.е. продажните цени на логистични имоти с доход се покачват) поради регионалната преференция на инвеститорите да вложат капитал в този тип имоти.

Colliers International е водеща компания за професионални услуги и инвестиционно управление в сферата на недвижимите имоти.