Министърът на икономиката Кирил Петков връчи три сертификата за инвестиции клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Инвестициите по тези проекти са на обща стойност над 54 млн. лв. и предвиждат разкриването на около 240 нови работни места, съобщиха от ресорното ведомство.

Сертификат за инвестиция клас А получи "Тракия Глас България" ЕАД за проекта "Цех за крайна обработка на произведената продукция", гр. Търговище, на обща стойност 27 382 000 лв. и откриване на 10 нови работни места.

По реда на Закона за насърчаване на инвестициите сертификат клас А получи и "Готмар" ЕООД, гр. Съединение, за инвестиционния проект "Увеличаване на производствения капацитет на "Готмар" ЕООД чрез придобиване на нови производствени мощности и изграждане на складове и намаляване на разходите за електроенергия чрез изграждане на фотоволтаична инсталация" на обща стойност 16 800 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 200 нови работни места.

"Теклас България" ЕАД получи сертификат клас А за инвестиционен проект "Разширение на производството и изграждане на роботизиран склад за съхранение на готова продукция", Враца, на обща стойност 10 млн. лв. и откриване на 30 работни места.

Министър Петков благодари на инвеститорите за това, че реализират и разширяват продукцията си на територията на България, като подчерта, че всички инвестиционни проекти са експортно ориентирани, което допринася в голяма степен за икономическия растеж на България. И трите проекта се реализират извън столицата и имат съществен принос за регионалното икономическо развитие.