Отрицателните лихви в Швейцария правят притежаването на жилищен имот все по-недостъпно в страната, където еднофамилните жилища може да струват десет пъти повече от средната годишна заплата, показва изследване на Credit Suisse Group, цитирано от Bloomberg и Инвестор.

На фона на намаляващия праг, от който банките започват да налагат отрицателни лихви по паричния баланс, инвеститорите се насочват към имотния пазар в търсене на положителна възвръщаемост и нисък риск, съобщи втората по големина банка в Швейцария в доклад за имотния пазар.

"Частните инвеститори, които търсят сигурни инвестиции, следват примера на инвеститори с по-големи финансови ресурси, като изкупуват жилищни имоти с оглед отдаването им под наем. Тъй като многофамилните жилища не са особено достъпни в днешната среда, има силно търсене на апартаменти и в някои случаи на еднофамилни жилища", се казва в доклада.

Имотите с инвестиционна цел сега съставляват 17 на сто от новоотпуснатите ипотечни кредити, а растящите цени на популярни локации подлагат под натиск доходността от наеми.

Освен това стриктните критерии за достъпност в Швейцария поставя притежаването на жилище извън възможностите на средното домакинство. Апартамент в страната може да струва над пет пъти повече от средния годишен доход и над седем пъти повече от цената на еднофамилно жилище. В най-скъпите области цифрата може да нарасне до над десет пъти.

"Не виждаме балон, но забелязваме рискове и може би надценяване", казва Фреди Хасенмайл, ръководител на имотните анализи в Credit Suisse и един от авторите на доклада. Според него в момента почти няма спекулативни тенденции на пазара. "Купувачите действат много рационално, а високите ценови равнища са резултат от ниските лихвени проценти", допълва той.

Швейцарската национална банка, чиято основна лихва в момента е на ниво от -0,75%, многократно предупреди за надценяване на жилищните имоти и за риск от корекция на пазара.