Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри единодушно проекта на нов дизайн на мярката 60/40, каза пред журналисти председателят на НСТС вицепремиерът Марияна Николова.

Мярката се предвижда да действа до 30 септември. При необходимост може да бъде удължена и до края на годината, каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, цитирана от БТА. Тя допълни, че за евентуално удължаване първо трябва да се видят икономическите показатели за третото тримесечие и ако се наложи мярката да бъде продължавана, тя ще е за конкретни сектори, които продължават да имат затруднения с възстановяването.

Какво се променя и какво не

Подпомагането на работниците ще е по същата схема - за всеки осигурен работник и служител ще се предоставят средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход за май 2020 година и 60 на на сто от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Средствата се изплащат за не повече от 3 месеца в периода от 1 юли 2020 до 30 септември 2020 година.

В сектор хотелиерство и ресторантьорство за наети след 1 юни 2020 критерият е осигурителен доход за длъжността.

Отпада изискването работодателите да са платили данъци или осигуровки за 2020, но трябва да са ги декларирали като дължими. Трябва да са платили данъците към 31 декември 2019 година.

Срокът за обработка на заявленията бихме искали да се увеличи от 7 на 10 дни заради многото работа, каза министър Сачева.

Разширява се обхватът на секторите, които могат да кандидатстват, като се поставя специален акцент на работниците и служителите в сектор хотелиерство и ресторантьорство и специално върху сезонните работници.

В сектор здравеопазване всички, които нямат договори с НЗОК, ще могат да кандидатстват за компенсации. Лекари по дентална медицина ще могат да кандидатстват, частни детски ясли и частни детски градини, както и различни учебни центрове, също.

Средства по мярката няма да се изплащат за служители в селското, горското и рибното стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление.

Как и за кои се увеличава финансовата подкрепа (80/20)

Мярката 60/40 от 1 юли ще действа заедно с две операции по ОПРЧР:

  • Работодателите ще могат да кандидатстват както по схемата, така и за компенсации от 290 лева в секторите пътнически превоз и туризъм (включително ресторантьорство).
  • От 1 юли работодателите ще могат да кандидатстват и по мярката "Заетост за теб", с която биха могли да наемат безработни за период от 3 месеца, за които ще получават 610 лева и осигуровките. Ако работодател кандидатства по тази мярка и 60/40, не може да кандидатства за едно и също лице, обясни Сачева.

Работодатели и синдикати обясниха, че подкрепят новия дизайн на мярката, тъй като са отразени предложенията им. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров определи схемата като работеща, доказателство, по думите му, са запазените работни места.

Безработни и изплатени средства

По данни на Агенцията по заетостта към 25 юни 2020 година броят на регистрираните безработни в страната е 277 160 души, като за периода на извънредното положение (13 март 2020 г.) до момента 78 568 човека са намерили работа, като в последните три седмици има нарастваща тенденция, в която повече хора намират работа, отколкото губят, каза министър Сачева. За последните дни средно по 2000 души на ден намират работа.

Изплатените средства до момента по настоящия дизайн на мярката 60/40 са 114,7 млн. лева, като е запазена заетостта на около 155 371 души. Очаква се плащанията да продължат, има заявления за почти 290 хиляди души от почти 18 хиляди работодатели, допълни Сачева.

Кога ще се възстанови заетостта

Възстановяването на заетостта се очаква да започне едва в края на годината, каза  още Деница Сачева. Според изготвената прогноза за актуализация на държавния бюджет се очаква БВП през текущата година да спадне с 3 процента в реално изражение. Очакванията са броят на заетите да се понижи с 3,7 на сто през второто тримесечие и 5,3 на сто през третото тримесечие на годишна база. Средният за годината спад на заетите се оценява на 2,1 процента, каза Сачева.

Междувременно Националният статистически институт обяви резултатите от традиционните анкети сред мениджърите, според които бизнес климатът се подобрява през юни във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.