Търговията на дребно постепенно се възстановява. Това е видно от предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт към февруари 2021-а.

Според тях оборотът в раздел "Търговия на дребно" (без търговията с автомобили и мотоциклети) нараства с 3 на сто спрямо януари. През февруари 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 0.5 на сто под равнището на същия месец на 2020 година.

На годишна база е отчетен спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 15.1 на сто) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.6 на сто), докато при търговията на дребно с нехранителни стоки е отчетено увеличение (с 4.7 на сто).

По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки е регистриран при:

 • търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 33.3 на сто,
 • търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9.4 на сто, 
 • търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4 на сто.

Намаление се наблюдава при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.4 на сто.

Промишленото производство - без промяна

През февруари 2021 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е отчетен спад от 3.4 на сто спрямо съответния месец на 2020 година. На месечна база не е регистрирана промяна.

Понижение на промишленото производство спрямо година по-рано е отчетено в преработващата промишленост - с 4.6 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4 на сто, а добивната промишленост остава без изменение.

Значителен спад в преработващата промишленост спрямо февруари 2020-а се наблюдава при:

 • производството, некласифицирано другаде - с 43.5 на сто,
 • производството на напитки - с 43 на сто,
 • обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 24.9 на сто,
 • ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.8 на сто.

Най-голямо увеличение е отчетено при:

 • производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 15.3 на сто,
 • производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13.9 на сто,
 • производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 13.3 на сто,
 • производството на електрически съоръжения - със 7.3 на сто.

Индексът на продукцията в сектор "Строителство" през февруари е с 0.2 на сто над равнището от януари.На годишна база обаче е отчетено намаление от 4.2 на сто на строителната продукция.