България стои стабилно на фона на кризата. Това каза главният изпълнителен директор на Българска банка за развитие Стоян Мавродиев в студиото на "Още от деня" по БНТ.

"Българските публични финанси са добре управлявани. Ние сме във валутен борд и показателите на българския външен дълг са едни от най-ниските в Европа - 20% от БВП", заяви Мавродиев.

По думите му заради това България ще има възможност да получи нови заеми, които да инвестира в икономическо възстановяване и поддържане на работните места след кризата.

Той коментира и решението на правителството в Българската банка за развитие да постъпят 700 милиона лева под формата на увеличение капитала на банката:

"Българската банка за развитие ще разпредели тези средства в две направления - 500 млн. лева е програмата за издаване на гаранции към други търговски банки с цел да намалим риска в тези банки, за да могат да подкрепят своите клиенти. Този ресурс ще отиде през нас в търговските банки до крайните клиенти - малките и средни предприятия и корпоративните клиенти на тези търговски банки".

"200 милиона лева е решението на правителството за директна помощ на физически лица, които в момента са в неплатен отпуск, но имат действащи трудови договори", поясни Мавродиев.

Българската банка за развитие директно няма да отпуска кредити на компании и физически лица. Тази програма е единствено гаранционен инструмент, с който ние под формата на банкова гаранция ще подпомогнем търговските банки, които ще подпомогнат своите крайни клиенти, каза още той.