Служебното правителство предлага да отпадне условното блокиране във фискалния резерв на европейските средства и сребърния фонд. Това каза пред журналисти в парламента служебният министър на финансите Росица Велкова, предаде БТА. Тя отбеляза, че финансовото ведомство днес следобед е внесло проект на закон за изменение и допълнение на така наречения удължителен закон.

Развързване на фискалния резерв

Министърът уточни, че смисълът на единната сметка е да могат да се финансират гъвкаво разходите на държавата, а не да се теглят дългове. "В момента сме в ситуация, в която във фискалния резерв има десет милиарда, но поради това, че условно са блокирани едни средства, които към момента на държавата не са необходими да бъдат точно в този месец, примерно извършен този разход, ние не можем да ги ползваме и би следвало в такава ситуация да се тегли дълг", обясни Велкова.

По думите й сребърният фонд - няма да се използва.

Сребърният фонд е по-известното име на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Средствата в този фонд са основата на фискалния резерв.

Фискалният резерв  

Към 31.03.2023 г. по данни на МФ фискалният резерв е в размер на 12,6 млрд. лв., в т.ч. 11,99 млрд. лв. наличности по сметки на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,61 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Средствата на фискалния резерв по депозирани средства в БНБ са в размер на 11,19 млрд. лв., а в банките - 0,8 млрд. лв.

Средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в размер на 3,73 млрд. лв. са депозирани в отделна сметка в БНБ.

Източник: МФ

Съществена част от фискалния резерв е Националният фонд, който има функциите на централен съкровищен орган, управляващ финансовата помощ, предоставена от ЕС, Швейцария, Норвегия; по донорски програми, по Плана за възстановяване и устойчивост.

Закон за бюджет' 2023 и удължителен закон 

Министърът припомни, че служебното правителство е внесло в Народното събрание проект на закон за държавния бюджет на България за 2023 г. на 28 април тази година. Велкова добави, че вече е изтекъл един месец и законопроектът още не е влязъл за разглеждане по комисии.

Министърът обясни, че срокът на действие на удължителния закон, който е бил приет, приключва на 10 юни, което означава, че се влиза в условията на разпоредба от Закона за публичните финанси, според която се финансират разходите до размера на постъпилите приходи. По думите й това ще създаде несигурност и безпокойство у всички граждани и бизнеса, които имат да получават плащания от бюджета - пенсии, заплати и т.н.

"В тази връзка, тъй като времето напредва и очаквайки да се формира редовно правителство, ние вчера внесохме в Народното събрание проект на решение на НС, с което да се регламентира да се извършват разходи в срок до приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г. съобразно действащото законодателство и да се събират приходите по действащото законодателство, като в това проекторешение е предложено на НС да приеме определено приоритизиране на разходите", информира министър Велкова. Тя отбеляза, че днес следобед министерството е внесло проект на закон за изменение и допълнение на така наречения удължителен закон, с който да се измени срокът му на действие.

"Друго предложение, което правим, е да отпадне така нареченият параграф 15, с който условно са блокирани във фискалния резерв европейските средства и сребърния фонд", посочи Велкова. 

При действието на удължителен закон и при проектна готовност, няма проблеми да бъдат финансирани разходите на общини за започнати проекти, каза в отговор на депутатски въпрос Росица Велкова.

В проекта на закон за държавния бюджет за 2023 г., внесен на 28 април т.г., по проектобюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са предвидени необходимите средства за общини в размер на 420,10 млн. лв., каза служебният министър.

Средствата са разчетени за финансиране на останалите 50 процента за обекти на линейна техническа инфраструктура, общинска пътна и улична мрежи и ВиК инфраструктура, финансирани по споразуменията с МРРБ от 2022 г., съгласно постановление на Министерския съвет (МС) от 2022 г., каза министърът.

Велкова отбеляза, че в условията на неприет държавен бюджет, съгласно закона за публичните финанси, извършването на разходи и предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства.