Проект на решение за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери е внесен вчера в Народното събрание. Това заяви заместник-министър на финансите Людмила Петкова, която в края на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) представи информация за бюджетната процедура.

Заместник-министърът обясни, че в предложения проект се включват и плащания за обслужване на държавния дълг, и за вноската на страната ни в бюджета на Европейския съюз. В проекта се вижда, че включени и трансфери към общините, социалноосигурителните фондове, съдебната власт, ДФ "Земеделие", БТА, БНР, БНТ и други разходи.  

Предвид, че срокът на действие на т.нар. удължителен закон изтича до 10 юни, с цел да се гарантира нормалното функциониране на държавата, Министерският съвет прие проект на решение на НС за за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери.

Както е известно, Министерският съвет внесе проект на Закона за държавния бюджет за 2023 г. и досега законопроектът е разгледан само в две комисии на Народното събрание, коментира Петкова.

Внесеният вчера проект за удължаване на удължителния закон е с действие до приемането на законите за държавния бюджет на ДОО и на НЗОК за 2023 г.

"Министерският съвет тази седмица ще приеме и закон за изменение и допълнение на удължителния закон, който също ще действа до приемане на Закона за бюджета за 2023 г. Целта е да се приеме първо проектът на решение, тъй като за новия удължителен закон ще е нужно повече време, защото се изисква той да мине на две четения", обясни заместник-министърът. По думите на Петкова проектът на решение следва да бъде приет само на едно четене.