Федерация на синдикатите в здравеопазването - КНСБ, съвместно с Медицинска федерация "Подкрепа", внесе в Министерството на здравеопазването и изпрати до представителните работодателски организации Проект на Колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", съобщиха от пресцентъра на КНСБ.

Федерациите предлагат в отрасловия Колективен трудов договор да залегне между 40 и 60 на сто увеличение на стартовите заплати с придържане към правилото 1:2:3 (минимални работни заплати съответно за санитар, професионалист по здравни грижи и лекар).

Предлага се началните основни месечни заплати да са не по-малко от: 1950 лв. за лекар без специалност, 1300 лв. за медицински професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и други), 900 лв. за болногледачи. Става дума за персонала, зает в здравните и лечебните заведения, финансирани от бюджета на Министерство на здравеопазването, училищно и детско здравеопазване и здравни кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, които не се финансират от този бюджет.

Синдикалните федерации приветстват отпускането на 1000 лв. за работещите на първа линия, но според синдикатите липсва ясна дефиниция за понятието "първа линия". Свидетели сме на усилия от страна на правителството за увеличение на възнагражденията на работещите за 2021 г.: на лекари - с 600 лв., професионалисти по здравни грижи - с 360 лв., болногледачи, санитари - със 120 лв, се допълва в позицията. Според синдикатите това обаче е решение за една година. Те считат, че най-справедливо е ръстът на възнагражденията да стане чрез договаряне на нови Минимални заплати по категории персонал в Колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване".