Експресните оценки на европейската статистическа служба Евростат показват, че през второто тримесечие на 2020 г., все още белязано от мерките за ограничаване на COVID-19 в повечето държави-членки, брутният вътрешен продукт (БВП) (сезонно коригиран) намалява с 12,1% в еврозоната и с 11,7% в ЕС, в сравнение с предходното тримесечие.

Това са най-резките спадове, наблюдавани от времето, от което са започнали наблюденията през 1995 г.

През първото тримесечие на 2020 г. БВП е намалял с 3,6% в еврозоната и с 3,2% в ЕС.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно коригираният БВП намалява през второто тримесечие на 2020 с 15,0% в еврозоната и с 14,1% в ЕС г., след -3,1% и -2,5% през предходното тримесечие. Това са също най-резките отклонения, откакто вървят наблюденията.

Евростат обяви и показателите за САЩ. През второто тримесечие на 2020 г. БВП в Съединените щати намалява с 9.5% в сравнение с предходното тримесечие (след -1.3% през първото тримесечие на 2020 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година БВП намалява с 9.5% (след + 0.3% през предходното тримесечие).

Какъв е резултатът за България

НСИ и Евростат съобщиха днес, че българската икономика се е свила с 9,8 на сто спрямо първото тримесечие, когато бе отчетен растеж от 0,3 на сто, и с 8,2 на сто спрямо същия период на миналата година. Но за разлика от повечето страни в ЕС България постигна икономически растеж от 2.4% на БВП през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година.

Състоянието на заетостта в ЕС и еврозоната

Броят на заетите лица намалява с 2.8% в еврозоната и с 2.6% в ЕС във второто тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното тримесечие. И по този показател са налице най-резкият спад, наблюдаван от началото на 1995 г. През първото тримесечие на 2020 г. заетостта намаля с 0,2% в еврозоната и с 0,1% в ЕС.

Заетостта през второто тримесечие на 2020 г. е намаляла с 2,9% в еврозоната и с 2,7% в ЕС в сравнение със същото тримесечие на предходната година, след + 0,4% в двете зони през първото тримесечие на 2020 г. Това са и най-резките спадове, наблюдавани от времеви серии стартира през 1995 г.

Ръст на БВП в ЕС и еврозоната и по страни (процентни съотношения). В таблицата са включени и страни извън ЕС

Таблица: Eurostat