Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3.2% в ЕС спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни, съобщи НСИ. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо предходното тримесечие икономически растеж отчитат Ирландия -1.2%, Румъния и България - по 0.3%, и Швеция - 0.1%.

Най-голям икономически спад според сезонно изгладените данни се наблюдава във Франция и Италия - по 5.3%, Испания и Словакия - по 5.2%, Словения - 4.5%,и Португалия - 3.8%.

Графика: НСИ

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват намаляване на равнището на БВП в ЕС с 2.6%. За същия период БВП в България нараства с 2.4%.

Графика: НСИ

През първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж регистрира Ирландия - 4.5%, Румъния - 2.7%, България и Литва - по 2.4%, Унгария - 2.0%, и Полша - 1.7%.

Най-голям икономически спад според сезонно изгладените данни се наблюдава в Италия -5.4%, Франция - 5.0%, Испания - 4.1%, и Словакия - 3.8%.