Енергията от офшорния вятър ще се увеличи над 11 пъти от 34 ГВт към днешна дата до 380 ГВт до 2030 г. и над 2000 ГВт до 2050 г. Прогнозата е на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от новия доклад "Офшорни възобновяеми източници: Програма за действие за внедряване" (Offshore Renewables: An Action Agenda for Deployment). Според Програмата за действие, въвеждането на офшорни вятърни мощности, активно ще допринесе за програмата на Г-20 чрез идентифициране на действия, които подкрепят комерсиализацията на офшорните технологии, както за енергията от вятър, така и за технологиите за получаване на енергия от вълните, приливите и отливите, океанските термални и плаващи фотоволтаични централи в стремежът към разширяване на тяхното внедряване в световен мащаб.

Сценарият на IRENA за намаляване на затоплянето с 1,5 градуса и постигането на безопасен климат предвижда огромен ръст на офшорните вятърни централи, както и изграждане на плаващи фотоволтаични мощности.

Докладът, както уточняват от IRENA, е бил представен от генералния директор Франческо Ла Камера по време на срещата на министрите на околната среда, климата и енергетиката на Г-20 в Неапол.

Според Ла Камера, офшорните възобновяеми източници са с потенциал за над 20 пъти от днешното потребление на енергия в световен мащаб. По думите му, те имат критично значение за декарбонизирането на енергийните системи и насърчаването на глобалната синя икономика. Енергията от океана ще представлява допълнителни 350 ГВт производствени мощности до 2050 година.

Докладът включва 50 конкретни действия, които страните от Г-20 биха могли да предприемат в процеса на определяне на националните стратегии за офшорните възобновяеми енергийни източници. За да бъдат реализирани тези идеи, трябва да бъдат увеличени усилията по отношение на управлението на океаните, но при спазването на закона на ООН за водите, както и ранното планиране на инфраструктурата, включително и за кабели и подводни мрежи.

3е-news.net