Съществуващата мощност на вятърната енергия в Германия може да се удвои до 2030 г. по много лесен начин. Само чрез надстройки до по-нови модели вятърни турбини мощността реално може да бъде удвоена. Това прогнозира нов доклад, публикуван от германската вятърна енергийна група Bundesverband WindEnergie (BEW) и регионалната група за възобновяеми енергийни източници LEE NRW.

В доклада, за който първо се съобщава от германското списание Clean Energy Wire, се установява, че общата годишна продукция от германската вятърна енергия може да се увеличи до 200 тераватчаса до 2030 г., а производството може да достигне до 500 тераватчаса годишно с удвояване на сегашната земна площ, предназначена за използване на вятърна енергия в страната (от 1% от общата площ на Германия сега да се увеличи до 2%).

3е-news.net

"Днес върху по-малко от един процент от площта на Германия е планирано да се изградят вятърни електроцентрали (ВяЕЦ). Това вече би ни позволило да покрием близо 40 процента от търсенето на енергия до 2030 г. Ако делът нарасне до два процента, бихме могли да покрием почти на 100 процента търсенето ", каза Волфрам Акстелм от BWE.

"Вятърът може да направи много повече: През последните 20 години технологията направи огромен скок. Съвременните вятърни турбини днес произвеждат около десет пъти повече електроенергия от тези, построени в началото на хилядолетието. Това също трябва да бъде отразено по-добре в потенциалните проучвания на федералното правителство ", каза Кристиан Милденбергер, управляващ директор на LEE NRW.