15 юни е Световният ден на вятъра, в който преоткриваме силата и възможностите на тази природна стихия, с които може да бъде променен светът. Европейската асоциация за вятърна енергия и Световният съвет за вятърна енергия координират Световния ден на вятъра чрез мрежа от партньори. Партньор за България е Асоциацията на производителите на екологична енергия и Българската ветроенергийна асоциация. Габриела Тодорова - административен директор на Българската ветроенергийна асоциация обясни пред Радио София, че в хиляди градове по целия свят в един ден се провеждат множество инициативи, обединяващи тази световна кампания, чиито основни цели са повишаване на обществената осведоменост, повишаване информираността на лицата, които вземат решения, в тази връзка и набиране на политическа подкрепа, а така също и да бъдат поставени важни въпроси като уточняване на икономическите ползи от използването на вятърна енергия и защо този вид енергия се оказва ключово решение при енергийни кризи. Вятърът има предимства пред останалите възобновяеми енергийни източници, тъй като е на практика неизчерпаем ресурс, абсолютно свободен и достъпен на местно ниво и може да гарантира относителна независимост на електроенергийния сектор на местно ниво. Има няколко основни пункта, които са важни за развитието на сектора в България. Това са стабилна регулаторна рамка на местно ниво, създаване на балансиращ пазар в рамките на деня и равнопоставеност на всички участници на този пазар, гарантиране на възвращаемостта на инвестициите, като не се допускат промени в условията след извършване на инвестицията, подчерта Габриела Тодорова.В цяла Европа вятърната енергия от централи, които са разположени на сушата, е най-евтината опция за добиване на електроенергия, а същевременно намаляват и разходите за офшорните вятърни паркове, които се изграждат в моретата и океаните. В общия енергиен микс в Европа добивът на енергия от вятъра е на второ място след тази, добивана от природен газ. В България в момента действат около 700 мегавата вятърни електроцентрали, като първите влизат в експлоатация още преди десетилетие, уточни Тодорова. Най-голям дял на вятърната енергия има в Дания, Ирландия и Испания. В Холандия от началото на 2017 година всички влакове се захранват от енергия, произведена от вятърни електроцентрали.