В САЩ днес е по-евтино да се построят нови слънчеви или вятърни електроцентрали, отколкото да се експлоатират 80 % от действащите въглищни мощности. Това става ясно от новият доклад на центъра за анализи Energy Innovation - Coal Cost Crossover 2.0.

Оценката на Energy Innovation показва, че в момента стойността на енергията (LCOE) от слънчевите електроцентрали от големите обекти в САЩ е в диапазона от 25,80 - 42,22 щатски долара за МВтч, средно 33,96 долара за МВтч. LCOE при вятърната енергетика варира в по-широки граници като средната стойност е 36,49 щатски долара за МВтч.

Сравнявайки тези показатели с разходите за експлоатация на различните въглищни електроцентрали в САЩ авторите на доклада стигат до извода, че от 239 централи на основата на производството на въглища в САЩ около 166 ГВт, от които 77 % са или неконкурентоспособни в сравнение с вятърната и слънчева енергетика (с пълната им цена), или ще бъдат изведени от експлоатация до 2025 г.

От 235 действащи въглищни централи, само 53 са по-евтини при експлоатацията си в сравнение с пълните разходи за нови слънчеви или вятърни електроцентрали.

В докладa се подчертава, че около една трета от въглищните мощности в САЩ може да бъдат изведени от експлоатация, без да бъдат заменени. Една трета може да бъдат заменени с вятърни или слънчеви мощности, а извеждането на оставащите ще изисква създаване на допълнителни диспечеруеми мощности.

В заключение се предлага институциите, отговорни за новата политика, да се възползват от възможността за бързо понижение на стойността на ВЕИ-проекти и приемане на политики, отчитащи новите обстоятелства в страната.

Авторите отбелязват, че производството на въглища има големи негативни външни ефекти. Ако се добави минималната парична стойност на негативните външни фактори (30 долара за МВтч) към разходите за производство от въглища, никоя от съществуващите въглищни централи няма да може да се конкурира с нови съоръжения за слънчева и вятърна енергия.

САЩ планират бърза трансформация на електроенергийния сектор до безвъглероден към 2035 г. Авторите на този нов доклад на практика доказват, че затварянето на въглищни електроцентрали не само намалява емисиите, но е и икономически обосновано (предишният доклад на Energy Innovation бе публикуван през 2019 г. и практически е напълно реализиран още през 2020 г.).

3e-news.net