Има начини да се намалят вредните емисии в атмосферата и хората да спестят пари, но недостатъчно се говори за това. Може би защото фразата "енергийна ефективност" за някои хора е скучно действие. Или че тихото правене на нещо по-ефективно не е толкова политически възнаграждаващо, колкото изграждането на нова лъскава слънчева ферма. Каквато и да е причината, ясно е, че светът не инвестира достатъчно в този критичен климатичен лост, обобщава агенция Bloomberg.

Енергийната ефективност, заедно с вятърната и слънчевата енергия, ще осигурят половината спестявания на емисии през следващото десетилетие, според данните от пътната карта на Международната енергийна агенция за достигане на беземисионна икономика до 2050 г.

Трудно е да се приеме енергийната ефективност като решение за всички проблеми, отчасти защото потребителят изпитва малко промени. Запълването на течове в домашните вентилационни системи намалява енергията, използвана за отопление или охлаждане, без да се жертва комфорта. Поставянето на по-високи стандарти за пробег за двигателите с вътрешно горене намалява разхода на гориво, но не прави шофирането по-малко приятно. Изолирането на пещ в циментова фабрика означава, че са необходими по-малко въглища за същия обем на производството. И така нататък.

3e-news.net

Някои мерки дори не се възприемат като реални ефекти при ефективността. Преминаването от автомобил с двигател с вътрешно горене на електрически означава и преминаване на същото разстояние за по-малко от половината енергия. Друг пример е смяната на газов котел с термопомпа, което води до използване на една трета по-малко енергия за същите нужди за отопление или охлаждане. Увеличаването на процента на рециклиране помага за намаляване на количеството необработени материали, които трябва да бъдат извлечени. А пътуването с градски транспорт вместо с кола е много по-енергийно ефективно. Това са само малка част от примерите, които дават анализаторите.

От решаващо значение е именно енергийната ефективност, въпреки намаляващите разходи за възобновяеми енергийни източници и батерии, които помагат да се насочат секторите като електроенергетика и транспорта в правилната посока. Просто траекториите на развитие при емисиите в други индустрии остават малко променени само чрез ВЕИ технологиите.

Мерките за ефективност са най-силният лост за намаляване на емисиите в индустриите, които трудни могат да се адаптират към новите условия. Същото се отнася и за сградите и промишлеността.