Цената на произведената електроенергия от слънчеви и вятърни мощности и като цяло от технологии на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) продължава да намалява.

Стойността на единица енергия (LCOE) от сухопътната вятърна енергия през последната година е спаднала с 13%, от офшорната вятърна енергия понижението е с 9%, а от слънчевата фотоволтаична система спадът е със 7%.

Това показва поредният годишен доклад за икономика на електроенергията "Разходите за производство на електроенергия от възобновяеми източници през 2020 г." (Renewable Power Generation Costs in 2020) на Международната агенция за възобновяема енергия IRENA.

Според доклада, само добавените нови проекти за ВЕИ през 2020 г. ще спестят на развиващите се икономики до 156 млрд. щатски долара през периода на тяхната експлоатация. Става въпрос за средната стойност на глобалните данни, като се отчитат и доста силни регионални отклонения.

Между другото, коефициентът на използване на установената мощност на фотоволтаично производство за проекти, пуснати в експлоатация през 2020 г., намалява в сравнение с няколко предишни години и възлиза на средно 16,1% в световен мащаб.

Както се отбелязва и в редица други изследвания, слънчевата и вятърната енергия са станали толкова евтини, че техните "общи разходи" (LCOE), които отчитат капиталовите инвестиции, са по-ниски от оперативните разходи на съществуващите въглищни, а понякога и газови електроцентрали.

В доклада се дава интересен пример: 800 ГВт съществуващи електроенергийни мощности, работещи на основата на въглищата в света имат по-високи експлоатационни разходи, отколкото LCOE от новите мащабни фотоволтаични и вятърни електроцентрали, построени на сушата. Тук влизат и 0.005 щатски долара за кВтч разходи за интегриране на ВЕИ към енергийната система.

Според данните на IRENA, най-високите разходи се наблюдават в Русия и Япония.

При изчисляването на LCOE в доклада, стойността на капитала на WAAC (WACC - Weighted Average Cost of Capital или средно претеглена цена на капитала) се приема за равна на 5 % в ОИСР и Китай и 7,5 % в останалата част от света. Показателят е спаднал в сравнение с миналогодишния доклад, което "отразява неотдавнашната промяна на финансовите условия". От следващата година IRENA планира да използва конкретни данни за различните страни.

3e-news.net