Търговията на дребно се е увеличила в ЕС и еврозоната с 4,6 на сто на месечна основа през май и съответно с 9,2 и 9 на сто на годишна основа, сочат сезонно коригирани данни на Евростат.

България е страната с най-голям годишен растеж (23,9 процента), отбелязва БТА.

През април обемът на продажбите на дребно намаля с 3,6 на сто в ЕС и с 3,9 на сто в еврозоната.

На месечна основа в еврозоната най-силно е нараснал показателят за нехранителни продукти (8,8 на сто) и за автомобилни горива (8,1 на сто), докато при храните, напитките и тютюневите изделия има спад от 0,2 на сто.

В ЕС обемът на търговията на дребно се е увеличил с 8,5 на сто при нехранителните продукти и с 6,8 на сто при автомобилните горива, а спадът при храните, напитките и тютюневите изделия е 0,3 на сто.

Най-голямо месечно нарастване на продажбите на дребно е регистрирано във Франция (+9.9 на сто), Нидерландия (+9,3 на сто) и Естония (+8,1 на сто). Спад има в Латвия (-3,9 на сто), Финландия (-3,3 на сто) и Люксембург (-0,7 на сто).

На годишна основа в еврозоната обемът на продажбите на дребно през май се е увеличил с 28,4 на сто при автомобилните горива, с 14,8 на сто при нехранителните продукти и с 0,1 на сто при храните, напитките и тютюневите изделия.

В ЕС има годишно увеличение от 25 процента на продажбите на дребно на автомобилни горива, 15 процента при нехранителните продукти и 0,3 процента при храните, напитките и тютюневите изделия.

Най-голямо е годишното увеличение на обема на продажбите на дребно в България (+23,9 на сто), Ирландия (+22,4 на сто) и Малта (+22 на сто). Единствен спад е отчетен в Германия (-0,9 на сто).