Въведените нови ограничителни мерки са оказали сериозен ефект върху търговията на дребно. Това е видно от последните данни на Европейската статистическа служба - Евростат, предаде БТА.

През ноември продажбите на дребно със сезонни корекции в ЕС са намалели с 5 процента спрямо октомври, а в еврозонта - с 6,1 на сто. Припомняме, че през октомври търговията на дребно нарасна с 1,4 на сто и в двете зони.

На месечна база в България продажбите на дребно през ноември са се увеличили с 1,2 на сто спрямо октомври, когато отчетоха растеж от 1,3 на сто.

Най-голям месечен спад се наблюдава през ноември във Франция (-18 на сто), Белгия (-15,9 на сто) и Австрия (-9,9 на сто), а най-голямо месечно увеличение - в Нидерландия (+2,6 на сто), Хърватия (+2,5 на сто) и в Германия (+1,9 на сто). 

Евростат отчита, че за година продажбите на дребно са намалели с 2 на сто в ЕС и с 2,9 на сто в еврозоната.

В България годишният спад на продажбите на дребно през ноември е -6,4 на сто, спрямо -6,7 на сто през октомври.

Най-голям годишен спад е отчела Франция (-15,7 на сто), следвана от Словения (-14,2 на сто) и Белгия (-11,7 на сто). Най-съществено са се увеличили продажбите на дребно на годишна основа през ноември в Германия (+8,8 на сто), Дания (+8,7 на сто) и в Нидерландия (+6,6 на сто).