Оборотът в търговията на дребно намалява с 5.3% за година, сочат календарно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ) към октомври 2020-а. Същевременно през десетия месец на годината оборотът в сектора нараства с 1.5% спрямо септември.

Годишни изменения

През октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019-а се наблюдава по-значителен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 57%, търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 8% и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6.5 на сто.

Същевременно спад на оборота при търговията на дребно е регистриран при автомобилните горива и смазочните материали (с 16.3%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 10.4%), a при търговията на дребно с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали) е отчетено увеличение (с 2.4%).

Спад е отчетен и при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 13.5%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.3 на сто.

Месечни изменения

През октомври 2020 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо септември при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 2.8%, при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се запазва нивото от предишния месец, а при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязано намаление с 0.7 на сто.

В търговията на дребно с нехранителни стоки по-съществено увеличение се наблюдава при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - по 4.9% и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.3 на сто.