Представители на страните, които членуват в ООН, започват пореден кръг от преговори за сключване на глобално обвързващо споразумение за съществено намаляване на пластмасовите отпадъци. Разговорите се провеждат в Найроби, столицата на Кения, информира ДПА, на която се позова БТА.

През 2022 г. в целия свят са произведени 400,3 милиона тона пластмасови изделия, два пъти повече в сравнение с 2002 г., според асоциацията на производителите на пластмаса "Пластик Юръп" (Plastics Europe).

Най-голямото безпокойство предизвиква фактът, че са необходими векове за разграждането на пластмасата в природата, отбелязва ДПА.

Учени посочват, че от всички пластмасови отпадъци, генерирани между 1950 и 2018 г., 76 на сто са били изхвърлени и представляват източник на замърсяване на околната среда.

Смята се, че между 4,8 милиона и 12,7 милиона тона пластмасови отпадъци се изхвърлят в океаните всяка година. Това създава сериозен риск за състоянието на екосистемите, чрез микропластични частици или чрез отделянето на токсични химикали. Замърсяването с пластмасови отпадъци може да бъде да бъде намалено с 80 на сто до 2040 г., сочи доклад на Програмата на ООН за околната среда (UNEP).

От своя страна германският министър на околната среда Щефи Лемке заяви пред ДПА, че Германия иска да играе водеща роля в глобалната борба срещу замърсяването с пластмасови отпадъци.

"Замърсяването с пластмасови отпадъци представлява огромен стресов фактор за моретата, които вече страдат от климатичните промени и поради изчезването на редица видове", посочва Лемке. Тя откроява като особено опасни за морските обитатели т.нар. "призрачни рибарски мрежи". Това са мрежи, които рибарите са изоставили в морето или приливните вълни са ги отнесли от брега.

"Призрачните мрежи и други изоставени рибарски принадлежности съставляват в момента около 50 на сто от замърсяването с пластмасови отпадъци на моретата", отбелязва германският министър на околната среда. Тя уточнява, че правителството на Германия иска да се присъедини към международната инициатива за премахване на изоставените мрежи в океаните и моретата и да предотврати по-нататъшното им замърсяване с рибарски принадлежности.