Предложената от Европейската комисия задължителна цел за вграждане на най-малко 25% рециклирана пластмаса в нови автомобили беше посрещната с одобрение от рециклиращите компании и скептицизъм от производителите на автомобили и пластмасовата индустрия. В обзорна статия EURACTIV представи различните гледни точки:

Пластмасите са навсякъде и това важи и за автомобилния сектор. По обем 50% от днешните коли са направени от пластмаса, според Европейската асоциация на рециклиращата индустрия (EuRIC). Това включва арматурни табла, брони, дръжки, бутони, корпуси, плат на тавана, седалки и предпазни колани, въздушни възглавници, килими и т.н., посочва асоциацията в документ.

Тъй като пластмасите са леки и допринасят за горивната ефективност, търсенето на материала в автомобилния сектор продължава да нараства през годините. В днешно време средна кола съдържа между 150 и 200 кг пластмаса, посочват от EuRIC.

За да гарантира, че повече от тях се рециклират, Европейската комисия внесе ново законодателство през юли, обхващащо дизайна на превозните средства и третирането им в края на жизнения цикъл, като се фокусира върху подобряването на рециклирането и повторната употреба на материали.

Една от ключовите цели е 25% от пластмасите, използвани в новите автомобили, да идват от рециклирани материали, една четвърт от които трябва да произхождат от излезли от употреба превозни средства. Като цяло 30% от пластмасите от бракувани автомобили трябва да бъдат рециклирани, спрямо около 19% днес, посочи Комисията в предложения нов регламент.

EuRIC приветства този ход, като каза в изявление, че "тези цели са абсолютно необходими за преход към кръгова икономика за пластмаси в автомобилния сектор".

Европейската комисия иска да направи превозните средства по-лесни за рециклиране, като предлага нови правила за проектиране, за да улесни възстановяването на ценни материали и настоява за по-голямо използване на рециклирано съдържание в производството на нови автомобили.

Автомобилната индустрия е предпазлива

Автомобилните производители от своя страна са предпазливи към предложенията на Комисията.

Производителите на автомобили понякога могат да добавят въглеродни влакна към пластмасите, за да подобрят тяхната здравина, което ги прави "предизвикателни за рециклиране", каза ACEA, асоциацията на автомобилните производители в ЕС. "Технологиите за рециклиране може все още да не са налични", за да се даде възможност за рециклиране в пазарен мащаб, посочи групата.

"Въпреки че европейските производители на автомобили не се противопоставят на целите за рециклирано съдържание на пластмаси, те трябва да са реалистични и технически осъществими", казаха от ACEA на EURACTIV в имейл коментари, предупреждавайки за "потенциални клопки, ако целите са неизпълними".

Тези притеснения се потвърждават от Plastics Europe, търговска асоциация, според която висококачествените полимери, използвани в автомобилите, "могат да бъдат много трудни за рециклиране".

Според Plastics Europe предложената от Комисията цел за 25% рециклирано съдържание "може да бъде постигната само с комбинация от механично рециклиране и иновативни технологии като химическо рециклиране", за което ще са необходими сериозни инвестиции.

"Спешно се нуждаем от благоприятна политическа рамка. Промишлеността се нуждае от зелена светлина, за да инвестира в химическо рециклиране и баланс на масата", категорични са от Plastics Europe.

EuRIC от своя страна казва, че рециклиращата индустрия е готова да посрещне предизвикателството. "Най-съвременните технологии, работещи в индустриален мащаб, са готови да превърнат автомобилните пластмасови отпадъци в рециклирани пластмаси, които могат да бъдат използвани отново от автомобилната индустрия или в други приложения", заявяват от асоциацията.

Предложените от Комисията цели за рециклиране ще променят играта, за да привлекат търсенето на рециклирана пластмаса и да "увеличат инвестициите в зелени промишлени вериги за стойност", според Алехандро Навазас, научен и политически съветник в EuRIC.

Европейската комисия също вярва, че новите правила ще дадат така необходимия шанс на рециклиращата индустрия.

"Очаква се задължителните цели за рециклирана пластмаса да повишат конкурентоспособността на предприятията за разглобяване, тъй като те са основните доставчици на тези части и на пластмасови отпадъци, предназначени за рециклиране", твърди изпълнителният директор на ЕС в бележка.

Като цяло, новите задължения за циркулярност в автомобилния сектор, като включването на рециклирана пластмаса в нови автомобили, "ще доведат до скромно увеличение на цените, оценено на по-малко от 40 евро за потребител, закупуващ ново превозно средство", изчислява Комисията.

Организациите за рециклиране призоваха законодателите в Брюксел да направят задължително използването на рециклирана пластмаса в новите превозни средства, ход, който според тях ще помогне за привеждането на автомобилите в съответствие с принципите за кръгова употреба. Но производителите на автомобили се колебаят да подкрепят предложението.