В Комисията за енергийно и водно регулиране се провежда обществено обсъждане на проектоцените за тока и парното от 1 юли. Проектът на регулатора предвижда средно увеличение за топлофикационната услуга в страната от 39%, а на електроенергията - 3,3 на сто.

"Заявявам категорично становище, че в настоящата ситуация на извънредно голям ръст на инфлацията в България всяко увеличение на енергийните цени, дори и минимално, ще бъде трудно поносимо за битовите потребители", заяви омбудсманът Диана Ковачева по време на обществените обсъждания в КЕВР.

Според омбудсмана планираните увеличения на цените на топлата вода, парното и електроенергията са неприемливи за хората, чиито доходи не само, че се увеличават, но и далеч надхвърлят възможностите на повечето потребители да ги заплатят.

"Отделният битов клиент няма право на индивидуален отказ от услугите на топлофикация. Дори да не пуска радиаторите си и да стои на студено той задължително трябва да плати за топлинна енергия от сградната инсталация. Поради тази причина масово собствениците и ползвателите на топлофицирани жилища възприемат топлоснабдяването не като услуга, а като такса или квази данък, чийто размер зависи от цените, определени от КЕВР", подчерта общественият защитник.

Проф. Ковачева беше категорична, че социалната поносимост на цените основателно безпокои и самите дружества в топлофикационния сектор, предвид тяхната събираемост.

 

По думите й предложените за обществено обсъждане повишения на цените на топлинната енергия са неаргументирани и неприемливи - за гр. София - с 38,93%, за гр. Пловдив - с 23,36%, за Плевен - с 48,40%, за Бургас - с 45,52%, за Варна - с 30,66%, за Враца - с 35,67%, за Велико Търново - с 45,57%, за Разград - с 51,48%, за Русе - с 32,80%, за Перник - с 47,38%, за Сливен - с 39,55%, и за Габрово - с 30,77%.

"За пореден път регулаторът не анализира ползите и недостатъците на прилагания през последните 10 години метод за регулиране на цените в сектор "Топлоенергетика", а именно "норма на възвръщаемост на капитала". Обръщам внимание, че прилаганият метод не е достатъчно чувствителен към качеството на предоставяните топлоснобдителни услуги за гражданите. Смятам, че е в интерес на обективната регулаторна политика да се анализират ползите и недостатъците на този метод и необходимостта от евентуална промяна", посочи Диана Ковачева.

При тока омбудсманът подчерта, че се предвижда увеличение на цените на регулирания пазар от 1 юли 2022 г. средно с 3,3 %. За клиентите на "Електрохолд Продажби" то е 2,39 %, за "ЕВН България Електроснабдяване" - 3,46 %, за клиентите на "Енерго-Про Продажби" - с 4,56 %.

По думите й КЕВР не е извършила корекция на необходимите приходи на електроразпределителните дружества въз основа на показателите за качество.

"Изразявам несъгласие с изложените за това аргументи - въз основа на представените от дружествата данни не са установени отклонения от целевите стойности, които могат да бъдат приети за допустими", посочи проф. Ковачева.

Тя информира, че в институцията на омбудсмана значително са нараснали оплакванията заради лошото качество на електроснабдителната услуга, свързани с чести прекъсвания, ниско захранващо напрежение, аварии по електроразпределителната мрежа и пр. Подчерта още, че броят на постъпилите жалби през 2021 г. в сравнение с 2020 г. е скочил с 345% и че оплакванията включват подписки от жители на цели населени места и части от тях - общ. Невестино, обл. Кюстендил; кв. "Челопечене", гр. София; с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик; с. Долно село, общ. Кюстендил; с. Габра, общ. Елин Пелин; с. Гурково, с. Казичене, с. Ръсово и много др.

Омбудсманът подчерта, че е необходима промяна на подхода при ценообразуването. Поиска изпълнението на показателите за качество да се проверява от КЕВР, включително и изпълнението от страна на електроразпределителните дружества на дадените указания при констатирани нарушения.

Ковачева апелира и за засилен контрол за изпълнение на лицензионните задължения от дружествата в сектор "Електроснабдяване".

Становищата на омбудсмана тук: https://www.ombudsman.bg/news/5613