Министерството на финансите отрича потенциално забавяне на първото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, както предупреждават някои медии. МФ "категорично заявява, че към момента изпълнението на Плана върви в срок и към днешна дата няма забавяне, включително и на предварителните разчети за получаване на средства".

В понеделник, 11 юли, "Сега", стъпвайки на интервю на вицепремиера и финансов министър Асен Василев пред Dir.bg и 3eNews от 26 май, в което той изрази очаквания до 30 юни процедурата по първото искане за плащане да бъде завършена, написа, че оптимистичните прогнози на Василев, че първият транш по Националния план за възстановяване и устойчивост ще се получи през юни, са се разминали сериозно с действителността. Ако се съди по официалните срокове, много е вероятно първото плащане да дойде чак в края на годината, добавя изданието. И отбеляза, че финансовият министър е бил упълномощен да преговаря и да подпише с ЕК при условие на последваща ратификация финансово споразумение за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост. Подписването на финансово споразумение е задължително условие за изпълнение на националните планове за възстановяване и устойчивост. Освен финансово споразумение, страните-членки и комисията изготвят още един документ преди реалното изпълнение - оперативни договорености, в които се описват всички детайли около показатели и етапи на изпълнение, предоставяне на данни и т.н. Искане за първо плащане може да се прави едва след като са подписани оперативните договорености, пише "Сега".

От МФ на свой ред информират, че в последните 46 работни дни от одобрението на Плана от Съвета на ЕС досега е изготвена и приета необходимата вътрешната нормативна база, създадена е система за управление и контрол, направен е анализ на натовареността на ключови органи и е надградена информационната система ИСУН 2000, която е необходима за управлението на Плана. Към момента е обявена и първата процедура по Програмата за технологична модернизация на стойност 260 млн. лв. в подкрепа към малки и средни предприятия, изтъкват от министерството (Програмата е към Министерството на иновациите и растежа - б.р.).

Първото плащане е почти "опечено"

Исканията за плащания по Плана се подават на база на постигнати резултати. Първото плащане е свързано с изпълнение на 22 мерки, със срок 30 юни 2022 г. Към момента те се финализират, като са приети всички необходими законодателни мерки във връзка с това искане. За да може да бъде подадено първото искане за плащане, е необходимо да бъдат подписани още две споразумения с Европейската комисия, поясниха от МФ.

Първото е одобрено Финансово споразумение, което представлява общата рамка за превод на средствата и условията за предотвратяване на нередности, като то е идентично за всички държави членки. Споразумението за България беше подписано на 4 юли 2022 г. и съгласно българската Конституция то подлежи на ратификация от Народното събрание, като се очаква тази седмица то да бъде разгледано.

Второ, трябва да бъдат финализирани Оперативните договорености, които са технически документ, който уточнява начина на верифициране на постигнатите резултати. Средният срок за такива договорености е около 5-6 месеца, като при някои държави членки това отнема до 8-9 месеца. Очаква се още тази седмица България да финализира преговорите по този документ с ЕК и официалното им одобрение да стане в рамките на месец юли. Това би представлявало един от най-кратките срокове за договаряне на този документ сред всички държави членки, посочва МФ.

В обобщение министерството казва, че България си е поставила за цел да събере всички необходими документи за подготовката на искането за първото плащане в рамките на месец юли. По регламент, Европейската комисия след това има 2 месеца да направи оценка на подадените документи, преди да извърши плащане. Едва след изтичането на този срок се очаква средствата от Плана в размер на 1 368 912 911 евро да пристигнат през есента на 2022 г.

"Всичко това показва, че България в момента се движи в срок с изпълнението на Плана и въпреки общата политическа обстановка, очакваме в рамките на месец юли да бъдат спазени всички изисквания за подаването на искането за първо плащане към ЕК."

Второто плащане се "пече"

Подготовката на второто искане за плащане на стойност 724 039 480 евро засега също няма забавяне в сроковете. То е свързано с необходимостта от приемане на 22 законодателни мерки със срок края на 2022 г. Във връзка с тяхното изпълнение вече е приет 1 закон, 4 законопроекта са в Народното събрание, 4 законопроекта (свързани с изпълнението на 5 мерки) са в напреднал процес на обществено обсъждане, 6 законопроекта (свързани с изпълнението на 12 мерки) са в процес на подготовка от съответните ресорни министерства.