Инж. Стоян Николов влиза в Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Той е назначен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, съобщиха от Министерството. АПИ се ръководи от 3-членен УС, в който са още председателят инж. Ясен Йорданов и инж. Йордан Вълчев.

Стоян Николов е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия последователно в две инженерни специалности с магистърска степен "Геодезия" и "Транспортно строителство" и придобита квалификация инженер - геодезист и строителен инженер.

Работил е като геодезист, проектант и главен инженер по различни проекти. Занимавал се е с инвестиционно проектиране, проекти за организация на движението, упражняване на строителен надзор. Работил е по проекти за рехабилитация на общински улични мрежи, както и на участъци от републиканската пътна мрежа. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

В края на януари от Министерството съобщиха, че инж. Десислава Паунова е освободена от Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" със заповед на министър Цеков, като посочиха, че предстои назначаването на нов член на УС на овакантеното място. На въпрос тогава за мотивите за освобождаване на Паунова от министерството се въздържаха от коментар.