Агенция пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за изработване на идеен проект за скоростен път Монтана - София с тунел под прохода "Петрохан"

Приблизителната дължина на участъка е 82 км, а проектната скорост - 120 км/ч. Индикативната стойност на обществената поръчка за проектиране е над 6 600 000 лева без ДДС.

До 15 февруари 2024 г. се приемат оферти за изработването на разширен идеен проект, пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план за скоростен път Монтана - София с тунел под "Петрохан".

Избраният изпълнител ще трябва да изготви разширен идеен проект на трасе, което да свърже обхода на Монтана и Софийския околовръстен път. Новото трасе ще трябва да бъде съобразено с проекта за изграждане на скоростен път Монтана - Враца и автомагистрала "Европа".

Необходимо е при разработването на идейния проект да се избягва преминаването през защитени зони и територии и да се спазват всички изисквания в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, напомнят от АПИ.

Срокът за изпълнение на поръчката е 365 календарни дни.

Скоростният път Монтана - София, с тунел под прохода "Петрохан" е ключов за националната и европейската транспортна мрежа. Направлението София - Петрохан - Берковица - Монтана - Лом е най-краткото трасе.

Идеята за тунел по "Петрохан" е от доста години и най-често се повдига преди парламентарни избори. През 2020 г. е изработено прединвестиционно проучване. Подготвени са три вариантни решения за подобряване на трасето на път II-81 с изграждане на тунел. Поради наличието на защитени зони и местности и засягането им процедурите по ОВОС са прекратени с цел търсене на по-добро проектно решение.