Започнало е изплащането на средства по ОПИК към средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията, съобщиха от Министерството на икономиката.

"Продължаваме с подкрепата за бизнеса, разбирайки напълно, че бързото финансиране е важно за българските компании, като подпомагането се извършва при спазване на регламентите", коментира ресорният министър Лъчезар Борисов.

От постъпилите по процедурата 1 932 проектни предложения успешно преминаха оценката 1 703. След увеличение на бюджета, стана възможно и финансирането на всички одобрени и предложения (вкл. 418 резервни кандидати), с общ бюджет на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на над 233,6 млн. лева.

За по-бързото осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за справяне с последиците от пандемията одобрените бенефициенти по процедурата могат незабавно след сключване на административния договор да пристъпят към неговото отчитане, подавайки финален отчет, придружен с искане за окончателно плащане за целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта.

Борисов посочи, че в съответствие с изискванията на процедурата всеки бенефициент може да предяви искане за авансово плащане в размер до 40% от общата сума по договора.

"Към момента са сключени вече 1 507 броя административни договора на стойност 207 267 302 лева. Останалите договори ще бъдат факт до средата на март. Приоритетно се гледат всички 229 постъпили до момента в ИСУН отчета" каза икономическият министър.