Британските вестници открояват обещанието на финансовия министър Руши Сунак за отпускане на финансова помощ за самонаетите и хората на свободна практика в страната.

Сунак обяви пакет от няколко милиарда британски лири в подкрепа на 3,8-те милиона самонаети, които понесоха финансов удар от кризата с коронавируса.

Съгласно схемата, тези хора ще получат облагаема с данък сума под формата на грант, като максималното й равнище ще бъде 2500 лири на месец.

Грантът ще бъде базиран на предходните месечни печалби (доходи) на самонаетите от последните три години, като отпусканата сума ще е 80 процента от тези печалби като таванът ще бъде споменатите 2500 лири.

За да бъдат избрани за участие в схемата, самонаетите трябва да имат годишна печалба от по-малко от 50 000 лири.

Мярката беше приветствана, но се намериха и критици, които казаха, че предвиденото изплащане на сумата през юни със задна дата от три месеца, ще бъде прекалено късно за много самонаети и работници на свободна практика.