На започващата днес и продължаваща на 11 декември среща на Съвета на ЕС лидерите на 27-те държави от Съюз ще решават с колко да бъдат намалени до 2030 г. емисиите въглероден диоксид в атмосферата спрямо нивата от 1990 година. Ще се обсъжда и каква да бъде новата по-висока цел за намаляване на емисиите. До момента одобрената цел по време на българското председателство през 2014 година е 40%. Впоследствие се оказа, че общността дори е надминала заложените показатели за 2020 година. По данни на Европейския съвет емисиите намаляват с 23%, спрямо очакваните 20%, и на тази база може да се очаква, че последващо по-амбициозно понижение е напълно постижимо.

Затова Европейската комисия предложи да се постигне съгласие за намаляване с 55% на емисиите. Европейският парламент обаче предложи 60% намаляване на емисиите.

"В рамките на тези два дни лидерите ще трябва да кажат кое е приемливо за тях и кое не. На база на трите предложения - на Европейската комисия (ЕК), на Европейския парламент (ЕП) и на Европейския съвет, ще се стигне до новата цел за всички страни членки", коментира Георги Стефанов, експерт енергетика и климат в Международния фонд за дива природа WWF-България.

Именно заради разминаването в предложенията на ЕК и ЕП, решението на Европейския съвет през тези два дни е изключително важно, коментират експертите.

Част от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост зависят от решенията на 10 и 11 декември

Новата цел ще даде отговор на това колко пари ще дойдат за България по Плана за възстановяване и устойчивост във Фонда за декарбонизация. Очаква се ресурсът за нашата страна да бъде около 1.2 млрд. евро, но това зависи от решенията на политическите лидери, които още не са се договорили.

Със сигурност ще има разместване на парите, казват анализаторите. Има и благоприятни обстоятелства, след като Германия, като временен председател на ЕС, Полша и Унгария постигнаха компромис двете източноевропейски страни да не налагат вето върху бюджета. (Остава ЕС да приеме този компромис.)

Каква е позицията на България

Страната ни не е възразила за намаляване на емисиите, което означава, че принципната позиция е за увеличаване на целите. Техническите разговори са много важни, за да се разберат държавите какви точно изисквания трябва да изпълняват. Всичко това трябва да приключи в рамките на следващите две седмици.

На първо място това за България означава колко точно пари ще дойдат от ЕС в Плана за възстановяване и по-конкретно във Фонда за декарбонизация, което да бъде отразено във втория вариант на плана през януари. Фондът следва най-новия инструмент на ЕС, който ще отговаря за приоритетите на новата ЕК и ограничаване на основните източници на замърсители.

Младите активисти

"Срещата на 10 и 11 декември ще бъде момент, в който съдбата ни - на нас младите хора в Европа и по света, ще бъде решена. Ако наистина човешките права са основополагащи за Европейския съюз, то ние ви призоваваме да се застъпите за действия за климата, които позволяват ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C, като същевременно защитите демократичните принципи и върховенството на закона", настояват младите активисти от "Петъци за бъдеще".

3e-news.net