Докладът за прозрачността на климата (The Climate Transparency Report) показва, че никой от членовете на Г-20 не е настроен да допринесе за ограничаване повишаването на глобалната температура с по-малко от 1,5 градуса по Целзий до края на века, предаде Balkangreenenergynews.

Докладът за прозрачността на климата, известен преди и като "Доклад от кафяво до зелено", който през последните години се подготвя за годишните срещи на лидерите на най-развитите индустриални държави от Г-20, е най-изчерпателният годишен преглед за действията на страните от Г-20 по отношение на климата и прехода им към икономика с нулеви въглеродни емисии.

3е-news.net

Най-вероятно заради тази оценка, лидерите от Г-20, които се срещнаха виртуално в столицата на Саудитска Арабия Рияд (20-21 ноември), обещаха да работят за справяне с изменението на климата и "изграждане на по-екологично устойчиво и приобщаващо бъдеще", тъй като настоящите политики не са в съответствие с целта на Парижкото споразумение за поддържане на глобалното затопляне под 1,5 градуса по Целзий до 2100 г. Затова Г-20 се ангажира да се справи с проблема за изменението на климата.

"Предотвратяването на деградацията на околната среда, опазването, устойчивото използване и възстановяване на биологичното разнообразие, запазването на нашите океани, насърчаването на запазването на чистия въздух и вода, реагиране на природни бедствия и екстремни метеорологични събития и справяне с изменението на климата са сред най-належащите предизвикателства на нашето време. Докато се възстановяваме от пандемията, ние се ангажираме да защитим нашата планета и да изградим по-екологично устойчиво и приобщаващо бъдеще за всички хора", заявиха в общото си комюнике лидерите на 19-те държави и Европейския съюз.

Страните от Г-20 не успяха да постигнат консенсус относно изменението на климата през трите предишни срещи на върха, докато в Рияд Г-20 обеща да намали емисиите и да подкрепи използването на технологии в инфраструктурата за насърчаване на качествени инфраструктурни инвестиции за постигане на по-добри социални, икономически и екологични резултати.

Все още има шанс за ЕС, ако приеме по-амбициозна политика

Докладът подчертава възможността Европейският съюз да се съгласи да постигне 55% или 60% намаление на парниковите газове до 2030 г. и така да се приближи до целта за смекчаване на изменението на климата.

Според авторите на доклада, Бразилия е начело при емисиите от електроенергийния сектор през тази година, със спад от 16,1%, следвана от Германия с 15,4%. При Франция се наблюдават най-лошите резултати с ръст от 6,2%, въпреки че промяната се дължи на увеличаването на изгарянето на изкопаеми горива, докато атомните централи на страната са в ремонт.