За два програмни периода не успяхме да намалим регионалните различия, посочи Иван Иванов, директор Дирекция "Национално координационно звено" в Министерския съвет в рамките на хибридната конференцията "Преходът към зелена икономика и заетост в България - посока, цели, политики, възможности и предизвикателства". Тя беше организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара и Международния фонд за дива природа WWF. На форума стана ясно, че преходът от изкопаемите горива към възобновяемите източници на енергия ще започне реално чрез изпълнението на регионалните планове.

3 пилотни региона за енергийния преход

Основната реформа в Плана за възстановяване и устойчивост след COVID-19 е даване на приоритет и повече отговорности на регионите. Затова и преходът от въгледобив към кръгова икономика ще започне от няколко ключови региона, посочи Иванов. По неговите думи, Планът за разлика от структурните фондове е по-гъвкав и можем да се възползваме от финансиране още следващата година. "Заедно с него икономическата трансформация ще успеем да случим с помощта на Фонда за справедлив преход. Към момента по него е одобрено новите инвестиции да се случат в три региона - Стара Загора, Кюстендил и Перник, като ще бъдат заделени 1,2 млрд. евро. Преди две седмици избрахме изпълнител, който ще подпомага и консултира работата на място", обясни Иванов.

Намерението на правителството е да се включат всички 11 региона на страната, които зависят особено от въглищната индустрия, за което надеждата е да помогне Европейската инвестиционна банка. По Плана за възстановяване и устойчивост освен европейското финансиране от около 6 млрд. евро ще трябва да бъдат привлечени и 4,5 млрд. евро външно, заемно финансиране.

3e-news.net

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) ще съфинансира прехода към кръгова икономика, заяви Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕЦБ по време на конференцията. Банката ще помага на публичния сектор и частния сектор. Акцентът ще бъде върху справедливия преход, особено в регионите, зависещи от въглеродно интензивни отрасли.

Заемно финансиране по-близко до регионите

Банката инвестира в модернизация на градовете, в преход от използването на изкопаеми горива и промишленото производство, ще инвестираме в нови браншове и нови работни места. Ще подпомага малките, средни и големи предприятия. Досега ЕИБ е финансирала 8800 български малки и средни предприятия и е подпомогнала създаването на 180 000 работни места. Един от примерите е КЦМ Пловдив от 2019 г. с увеличаване на възможността за преработка на цинк и олово от батерии.