Необходимо е развитие на всички варианти за безвъглеродно производство на водород, за да се осъществи неотложният мащабен преход към екологично чисти технологии, препоръчва в последният си доклад MissingLink to a LivableClimate (Липсващата връзка към подходящия за живеене климат) международната компания за анализи LucidCatalyst, занимаваща се с изследвания и консултации в областта на енергетиката. В новия документ се описва как да се декарбонизира "значителна част" от глобалната енергийна система, за която в настоящия момент "няма жизнеспособни алтернативи".

Представени са шест необходими действия в тази посока

Авторите на доклада обръщат внимание на потенциала на малките модулни реактори, но и на недостатъчното търсене и използване на топлинните технологии и опции. Те очертават и приноса на синтетичните горива, особено в трудните за декарбонизация сектори, и подчертават, че само ако се залага на използването на възобновяеми енергийни източници целта за ограничаване на затоплянето на климата с 1,5 градуса по Целзий няма да е достатъчно.

3е-news.net

"Потенциалът на иновативни индустриални топлинни генератори за мащабно и евтино производство на водород и гориво на основата на водород може да промени глобалните перспективи за декарбонизация и просперитет на човечеството в близко бъдеще. Независимо от това, че достигането на необходимия мащаб на производство звучи плашещо, но специфичната мощност на иновативни индустриални топлинни генератори са основно предимство. Преминаването на ядрената индустрия към модулни конструкции ще даде възможност за доставка на стотици такива блокове до различни пазари по света всяка година", пише в доклада на LucidCatalyst.

Според авторите на доклад, произвежданата чиста енергия от тези иновативни енергийни блокове в съчетание с "агресивното" внедряване на възобновяеми източници дава много по-голям шанс за постигане на поставените в Парижкото споразумение за климата цели за ограничаване на затоплянето до 1,5 градуса по Целзий за по-малък период от време и затова се изисква да се възползваме от тези възможности максимално, без забавяне.

Изследването показва на първо място как чрез мащабно и икономично производство на водород може да бъде реализирано в близко бъдеще.

"Твърде дълго рисковете, свързани с иновативни индустриални топлинни генератори, се разглеждат извън контекста на рисковете, свързани с другите технологии. Освен това всички инвестиции в чиста енергия трябва да бъдат преразгледани, като се отчитат рисковете от липса на възможности за декарбонизация", се казва в доклада.

За облекчаване на приемането на обосновани решения правителствата и индустрията трябва незабавно да поискат информация и актуални цени за създаването на малки модулни ядрени блокове и да започнат въвеждане в експлоатация на производство на екологично чисто гориво по мащаб на този от съвременните петролни рафинерии.