При изпълнението на 14-ия петгодишен план (2021-2025) за социално-икономическо развитие китайските власти планират постепенно да вдигнат пенсионната възраст. Това се посочва в доклада за работата на правителството, разпространен днес при откриването на 4-ата сесия на парламента.

Властите в Пекин ще разширят обхвата на осигуряваното на населението, ще увеличат обемите на социалните помощи и пенсиите.

От средата на 70-те години на миналия век Китай водеше политиката "едно семейство - едно дете". Заради силното застаряване на населението през 2016 година на всички семейства бе разрешено да имат по две деца, но "бейби бум" не настъпи. Раждаемостта в Китай продължава да спада вече четири поредни години, за да слезе до минималното си равнище за последните 60 години. До голяма степен това се дължи на "натрупания ефект" на ограниченията: китайците не се решават да имат деца заради високите разходи за медицинско обслужване и образование, а също и заради високите разходи по отглеждането им.

Ако ситуацията не се промени съществено, то, както прогнозират местни социолози, към 2050 година хората в Китай на възраст над 60 години ще бъдат 487 милиона. С други думи възрастните китайци ще бъдат 35 на сто от населението. Това ще доведе до недостиг на работна сила и забавяне на темповете на икономическия растеж.

Властите вече разглеждат редица инициативи за повишаване на раждаемостта и се очаква конкретните решения да бъдат обявени на тази сесия на парламента, посочва ТАСС.