Парламентът прие годишния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 година,. "За" гласуваха 102 народни представители, 48 бяха "против", а четирима се въздържаха.

Докладът е представен и приет от Комисията по енергетика. От КЕВР обявяват, че през 2017 година е продължена дейността по изграждане на подзаконова нормативна уредба, която да създаде устойчива регулаторна рамка за енергетиката. Комисията е провела политика на активно привличане на страните от Западните Балкани чрез двустранни договори.

През миналата година КЕВР е разработила своя нова интернет страница.

В рамките на следващите седмици ще бъде създаден портал за достъп до граждани по електронен път до административните услуги на Комисията.

В доклада си от КЕВР изтъкват, че през миналата година не са допуснати резки ценови изменения. За последните 3 години цените на електроенергията за регулирания пазар са увеличени с 2.5%.

"970 са жалбите в областта на енергетиката, над 500 са те в областта на ВИК операторите", посочи председателят на КЕВР Иван Иванов.

По време на дебатите депутатът от ДПС Рамадан Аталай прогнозира, че сегашната регулаторна среда в енергетиката ще донесе по-висока цена на електроенергията и увеличаване на енергийно бедните у нас:

"Последното ценоообразуване, след като получихте един закон, че повече от 10 процента от пазара вие не можете да дадете на онези български енергийни предприятия, които са построени, и чрез регулацията вие трябва да ги включите в микса, на вас ви се даде един таван, където в превод се казва: "Закривайте елекроцентралите, защото иначе ЕС ще ни ги закрие". Не виждам как и по какъв начин ТЕЦ 2 да съществува в тази регулаторна среда", каза Аталай.

Основният дебат обаче се завъртя около сделката с ЧЕЗ и Техноимпекс От БСП обвиниха комисията, че не е предприела нищо по отношение на 200 хил. събрани подписа за прекратяване на сделката.

КЕВР няма законови правомощия да се произнесе по сделката с активите на ЧЕЗ, заяви председателят на комисията Иван Иванов.

"С устойчивия характер на цените създаваме добра среда за инвеститорите", заяви той. "Всяка година извършваме проверки, за да установим дали са извършени необходимите ремонти и инвестиции от ВиК операторите", посочи Иван Иванов.

"Ще се сложи край на договорите с американските централи в този им вид. Те или ще бъдат променени, или ще бъдат прекратени", коментира той. "Има съществено подобрение на комуникацията ни с българските потребители", обяви Иван Иванов.