Оризът може да бъде следващата стока, която Индия ще спре да изнася. Делхи вече ограничи износа на пшеница и захар. Ход, който може да има опустошително въздействие върху глобалната продоволствена сигурност, тъй като е важен основен продукт.

Подобен ход по отношение на ориза от износител номер 1 в момент, когато цените на културите като пшеница и царевица растат, би заплашил да потопи милиони други в глад и да увеличи рисковете от инфлация.

Ситуацията със запасите от ориз е била обсъдена на заседанието на междуведомствена комисия, която следи цените на основните стоки, информира Bloomberg TV Bulgaria.

"Ограничаването на износа на ориз е възможно. Правителството може да почувства, че има нужда да замени пшеницата с ориз, за ​​да ограничи вътрешната инфлация и да защити продоволствената сигурност", коментира асистент в Центъра за управление в селското стопанство към Индийския институт по мениджмънт в Ахмедабад, Пурнима Варма.