През последните две години има спад на транзита на природен газ от България към Турция. От една страна потреблението на газ в Турция е намаляло. От друга страна там се внася и втечнен газ. България транзитира по-малко природен газ и към Гърция, защото в южната ни съседка се е увеличило потреблението на втечнен газ. Това каза председателят на Балканската черноморска петролна и газова асоциация Валентин Кънев на конференция днес в София, посветена на проблемите на нефтените и газови пазари.

Валентин Кънев добави, че от началото на януари 2019 г. цените на природния газ на Европейския газов хъб драстично са спаднали, за да се доближат до нивата на Хенри Хъб в САЩ. Една от основните причини е, че има спад на потреблението на газ в Азия. Много силен натиск на цените оказва и втечненият газ, отбеляза Кънев. Той допълни, че в България цената на вноса на руски газ е по-висока, отколкото на Европейския газов хъб. Причината за това е, че тя се формирана по специална формула и има подписани дългосрочни договори. "България плаща повече затова, че купува по цена по дългосрочен договор, а не от хъба", отбеляза Валентин Кънев.

За миналата година се отчита спад на добива на природен газ в региона, коментира още Валентин Кънев. В световно равнище обаче добивът на газ се увеличава, особено в САЩ. В региона намалява и потреблението на газ, докато в световен мащаб се увеличава, заяви той.