Нужен е нов подход при подготовката на кадри за туризма. Такава е позицията на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Една от необходимите реформи според тях е именно в работата на Националния съвет по туризъм.

Въпросът за обучението и подготовката на кадри е ключов за БХРА. Според най-голямата национално представена браншова организация с над 36 местни структури в страната, сътрудничеството между Министерството на образованието и науката (МОН) и БХРА е изключително важно при обучението и подготовката на кадрите в туризма.

Бизнесът предлага да се правят презентации пред учениците на условията в местата за настаняване, особено висококатегорийната база, което би повлияло и на приема в училищата по туризъм, водещо до така необходимите кадри за туризма. Това да залегне в изготвянето на учебните планове, по време на учебната година и при обучението на външни кадри от страна на структури на БХРА по програми на МТСП за обучение, квалификация и преквалификация на кадри, настояват от асоциацията.

Според БХРА е необходимо непрекъснато да се издига имиджът на професиите по специалностите в туризма. Затова според тях е необходимо практики, стажове, състезания да се провеждат във висококатегорийни бази, които да впечатляват учениците. А практиките в гимназиите по туризъм да се съсредоточат през юни и септември, а не както сега - през седмицата няколко учебни часа. И да се се провеждат в реална среда - в обекти в туристическите комплекси. Тези практики да се заплащат от бранша в размер на минимална работна заплата. Това според БХРА ще има и огромен социален ефект, тъй като ще е в помощ на семействата на тези ученици.

Всички средни държавни училища трябва да имат задължение за практика минимум един месец, която се провежда в обектите на бранша и се заплаща от бранша. След като държавата плаща обучението, нормално е учещите да имат задължение към обществото, подчертават от БХРА.

От организацията заявяват, че ще продължат да провеждат състезания за учениците, в т.ч. и по регионите, с цел презентацията им пред работодателите и последващото им ангажиране на работа. Те предлагат да се обмисли и възможността да се осигури от МОН финансиране, макар и частично, за участие на училищата по съвместните инициативи с БХРА, най-вече на състезанията, които се организират съвместно с АУРХБ (Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България).

Друг важен въпрос, който според БХРА ще гарантира качеството на обучението, е да се провежда и поддържа квалификация на учителите по професионална подготовка. Тези обучения би трябвало да се включат в някои от програмите на МОН, категорични са от БХРА.